กทม.ซ้อมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ -ส.ก."

การเมือง
19 พ.ค. 65
11:45
728
Logo Thai PBS
กทม.ซ้อมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ -ส.ก."
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เช็กความพร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ - ส.ก. 22 พ.ค.นี้ กทม.ซ้อมเสมือนจริงประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง คาดว่ารู้ผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเที่ยงคืนของวันเลือกตั้ง มั่นใจคนกรุงใช้สิทธิถึงร้อยละ 70

วันนี้ (19 พ.ค.2565) นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนน และทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน โดยการซักซ้อมครั้งนี้เสมือนจริงทุกขั้นตอน ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับขั้นตอนการนับคะแนนจะนับคะแนนพร้อมกันทั้ง ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนชัดเจน และใช้ผู้นับคะแนนชายหญิง เพื่อป้องกันความสับสนเมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จ ก็จะนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งส่งมายังสำนักงานเขต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานเลือกตั้งผ่านระบบประมวลผลคะแนน จากนั้นจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลภาพรวมทั้ง 50 เขต ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.ดินแดง

รองปลัด กทม. กล่าวว่า ศูนย์กลางการประมวลผลคะแนนของแต่ละเขตจะอยู่ในภายในสำนักงานเขต มีเพียงเขตวัฒนา ที่จำเป็นต้องย้ายจุดไปที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เนื่องจากสถานที่คับแคบ

 

 

ด้านนายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่ามีความพร้อมระบบนับคะแนน คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเวลา 24.00 น. และย้ำว่าหากผู้ใช้สิทธิมาแสดงตนภายในเวลา 17.00 น. จะได้ใช้สิทธิทุกคน

นอกจากนี้ สั่งการให้หน่วยเลือกตั้งสำรวจและประเมินพื้นที่ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมหรือไม่ และหามาตรการรองรับเชื่อว่าไม่กระทบการออกมาใช้สิทธินายประสพสุข พิมพ์โกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ฝ่ายประมวลผลการเลือกตั้ง ระบุว่า มีระบบสำรองหากเกิดปัญหาระบบล่ม ไฟฟ้าขัดข้อง และมีเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาหน้างานทันที

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าการใช้สิทธิครั้งนี้ ประมาณร้อยละ 70 โดยพบว่า ประชาชนตื่นตัวต่อการใช้สิทธิครั้งนี้อย่างมาก เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมานาน 9 ปี

เตรียมบุคลากรกว่าแสนคนปฎิบัติงาน

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กทม.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วในทุกด้านเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน, อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน, เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน, ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพฯ จำนวน 78,272 คน

ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดาน สำหรับปิดประกาศหน้าสถานที่เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 21 พ.ค.นี้ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะได้ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขต เพื่อให้พร้อมสำหรับการตัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

50 เขต 6,817 หน่วยเลือกตั้ง

ส่วนการเตรียมการด้านสถานที่ โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. มีจำนวน 4,402,941 และ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ก. มีจำนวน 4,357,097 คน

 

หน่วยเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 

ขณะที่เหลืออีก 3 วัน ที่หน่วยเลือกตั้้งที่ 9-10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง มีการติดตั้งเต็นท์ พร้อมติดรายชื่อข้อมูลผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. และ ส.ก. รวมทั้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แล้ว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง