ดีเดย์ 5 ก.ย.65 กฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้

สังคม
2 ก.ย. 65
12:07
10,914
Logo Thai PBS
 ดีเดย์ 5 ก.ย.65 กฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ตำรวจออกกฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้ 5 ก.ย.นี้ ข้อหาเมาแล้วขับทำผิดซ้ำ เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาชักชวนให้มีการแข่งรถ

วันนี้ (2 ก.ย.2565) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) ให้ข้อมูลกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ก.ย.นี้ ว่า มีข้อกำหนดเพิ่มโทษในหลายข้อหา ดังนี้   

- เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำในข้อหาเมาแล้วขับ การกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 - 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

 

- เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง อาทิเช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด, ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง, ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) ขณะที่การขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท  (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท) เป็นต้น 

 

เพิ่มโทษ แว้น ซิ่ง แข่งรถในทางสวน 

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง เพิ่มเติม ดังนี้ 

กำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางสาธารณะสถานใกล้ทาง ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งว่าด้วยการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดแสดงให้เห็นว่า จะทำการแข่งรถในทางจะถือว่าเป็นการพยายามแข่งรถในทางต้องระวังโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง

และเพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ และกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย

 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลูกที่อยู่ระหว่างพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายใน 120 นับจากภายหลังวันที่ 5 ก.ย.นี้ คือการนั่งเรือแคบหรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัยและผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด โดยประกาศกำหนดอยู่ระหว่างพิจารณาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค.2565

ส่วนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนได้หารือกำหนดมาตรฐาน ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัยและวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งเลยนิรภัยได้ เพื่อจัดทำประกาศการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค.2565 เช่นเดียวกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง