กยศ. - ชวน จ่อจำกัดโควตาปล่อยกู้เงินเพื่อการศึกษา

เศรษฐกิจ
25 ก.ย. 65
09:36
374
Logo Thai PBS
กยศ. - ชวน จ่อจำกัดโควตาปล่อยกู้เงินเพื่อการศึกษา
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กยศ. เตรียมเสนอวุฒิสภา กลับไปใช้ร่างแก้ไขกฎหมายฉบับรัฐบาล เก็บดอกเบี้ยร้อยละ 2 และเบี้ยปรับร้อยละ 1 หลังเห็นสัญญาณความเสี่ยง ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ชะลอการจ่ายหนี้แล้ว

ถึงแม้ว่าในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ ผู้จัดการ กยศ. บอกว่า ขณะนี้ ผู้กู้หลายคน ชะลอการจ่ายเงินงวดแล้ว โดยมีเงินชำระหนี้คืนลดลงจากเฉลี่ยวันละ 50 ล้านบาท เหลือวันละ 10 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นชะลอการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ

กยศ. จึงเตรียมแผนรับมือความเสี่ยงกระทบสภาพคล่องกองทุนฯ โดยอาจจำกัดโควตาการให้กู้ ซึ่งอาจกระทบจำนวนผู้เข้าถึงเงินกู้ลดลง จนอาจนำไปสู่การกลับไปของบประมาณสนับสนุน พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริง เสนอความเห็นต่อวุฒิสภาฯ ให้กลับไปใช้ร่างกฎหมาย กยศ. ฉบับรัฐบาล ซึ่งเสนอเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 2 และเบี้ยปรับร้อยละ 1 เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ สำหรับเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษา และเป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบและสร้างวินัยทางการเงิน

พร้อมย้ำว่า กองทุน กยศ. ไม่ได้เป็นกองทุนแสวงหาผลกำไรจากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ แต่เป็นกองทุนหมุนเวียนที่พึ่งพาการชำระหนี้ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ร่างแก้ไข พ.ร.บ. กยศ. ไม่เพียงปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ จากปัจจุบัน กฎหมายให้อำนาจ กยศ. คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 แต่มีการเก็บจริงไม่เกินร้อยละ 1 และเบี้ยปรับ กำหนดเพดานเรียกเก็บได้ร้อยละ 18 แต่เก็บจริงร้อยละ 0.5 เท่านั้น

ร่างกฎหมายฉบับใหม่ ยังจะคืนหลักประกันให้ผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ กยศ.ทั้งหมด และนำทรัพย์ที่ยึดมาแปลงหนี้เป็นทุน และปรับสัญญาการชำระหนี้ใหม่ เสมือนปลดแอกหนี้กยศ. ทั้งแผ่นดิน

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้เช่นกัน โดยได้พูดในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข เทศบาลตำบลสำนักขาม จังหวัดสงขลา เปรียบเงินกู้ กยศ.เหมือนชีวิตจริงของตนเองและชาวบ้านทั่วไป ที่ไม่มีเงินเรียนหนังสือ ซึ่งเงินส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นจึงอยากฝากถึงคนกู้ ถ้ากู้แล้วก็ต้องคืน ถ้าไม่คืนพี่จบแต่น้องไม่มีเงินให้กู้เรียน


จากปกติที่กองทุนฯ เก็บเงินต้นและดอกเบี้ยได้เดือนละ 60 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเก็บได้เพียง 10 ล้านบาทต่อเดือน สาเหตุที่ผู้กู้ไม่คืนเงินเนื่องจากไม่มีความพร้อม ฐานะยากจน แต่สำหรับคนที่มีเงินเดือน มีกำลังชดใช้ แต่กลับมีนักการเมืองนำเรื่องไม่มีดอกเบี้ยและค่าปรับไปใช้หาเสียง จึงทำให้คนกลุ่มนี้ไม่อยากใช้เงินคืนด้วย

ขณะที่ กยศ. ได้จัดอันดับสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ที่มีวินัยการชำระเงินกู้ดีที่สุด จำนวน 25 อันดับ จากทั้งหมด 313 แห่ง อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น

สำหรับปีการศึกษา 2565 กยศ. อนุมัติให้นักเรียน-นักศึกษากู้ยืมเงิน มากกว่า 630,000 คน คิดเป็นเงิน 38,000 พันล้านบาท และได้รับเงินชำระคืนประมาณ 27,000 พันล้านบาท จากจำนวนผู้อยู่ระหว่างการชำระเงินกู้ 3,500,000 คน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง