กอนช.เตือน 3 จังหวัดเฝ้าระวัง "แม่น้ำท่าจีน" เพิ่มสูง 13-16 ต.ค.

ภัยพิบัติ
12 ต.ค. 65
06:49
1,357
Logo Thai PBS
กอนช.เตือน 3 จังหวัดเฝ้าระวัง "แม่น้ำท่าจีน" เพิ่มสูง 13-16 ต.ค.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กอนช.เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้น ช่วงวันที่ 13-16 ต.ค.นี้ อาจส่งผลกระทบพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีน พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. บริเวณตอนบนเขื่อนกระเสียว ส่งผลให้วันนี้ 11 ต.ค. มีน้ำปริมาณมากไหลเข้าเขื่อนกระเสียว 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกัก 318 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 106 และมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นและอาคารระบายน้ำในตัวเขื่อน รวม 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงสู่ลำห้วยกระเสียวและแม่น้ำท่าจีน จะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 13-16 ต.ค.

ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน บริเวณปากน้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. ลำห้วยกระเสียว บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ต.แจงงาม และหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ, ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง, ต.กระเสียว และหนองสะเดา อ.สามชุก, ต.หนองกระทุ่ม ป่าสะแก วังศรีราช หัวเขา และบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่ง ประมาณ 0.10 - 0.15 เมตร

2. แม่น้ำท่าจีน บริเวณตั้งแต่ อ.สามชุก ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, อ.บางเลน นครชัยศรี และสามพราน จ.นครปฐม, อ.กระทุ่มแบน และเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ประมาณ 0.15 - 0.30 เมตร

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมรับมือ ปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ รวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก

สำหรับเขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี ขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายยางหน่วงและชะลอน้ำ เพื่อลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำให้น้อยที่สุดและระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ตามศักยภาพคลองชลประทานในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง