สธ.เคาะเพิ่ม OT ทุกวิชาชีพ 8% ยันไม่กระทบการเงินการคลัง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.เคาะเพิ่ม OT ทุกวิชาชีพ 8% ยันไม่กระทบการเงินการคลัง

สังคม
23 พ.ย. 65
17:01
533
Logo Thai PBS
สธ.เคาะเพิ่ม OT ทุกวิชาชีพ 8% ยันไม่กระทบการเงินการคลัง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สธ.พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ผลัดบ่าย/ดึกทุกวิชาชีพ ร้อยละ 8 หลังไม่ได้ปรับค่าตอบแทนมานานกว่า 10 ปี ยืนยันไม่กระทบสถานะการเงินการคลัง

วันนี้ (23 พ.ย.2565) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข มีมติเห็นชอบปรับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มเติมพิเศษ ของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัยและหน่วยบริการสาธารณสุขทุกวิชาชีพ เนื่องจากค่าตอบแทนส่วนนี้ไม่ได้ปรับปรุงตั้งแต่ปี 2552

ข้อเสนอปรับค่าตอบแทนหลักการคือ ปรับอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และปรับค่าตอบแทนเฉพาะผลัดบ่ายหรือผลัดดึกที่เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ ขึ้นร้อยละ 50 โดยมีข้อเสนอปรับค่าตอบแทนแต่ละวิชาชีพ ดังนี้

- แพทย์ ทันตแพทย์ จากเดิม 1,100 บาท เป็น 1,200 บาทต่อผลัด

- เภสัชกร จากเดิม 720 บาท เป็น 780 บาทต่อผลัด

- นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข จาก 600 บาท เป็น 650 บาทต่อผลัด โดยพยาบาลผลัดบ่าย/ผลัดดึกที่จากเดิมได้รับเพิ่ม 240 บาท ปรับเพิ่มเป็น 360 บาทต่อผลัด

- พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค จากเดิม 480 บาท เป็น 520 บาทต่อผลัด โดยพยาบาลเทคนิคผลัดบ่าย/ผลัดดึก จากเดิมได้รับเพิ่ม 180 บาท ปรับเพิ่มเป็น 270 บาทต่อผลัด

- เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค จากเดิม 360 บาท เป็น 390 บาทต่อผลัด โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลผลัดบ่าย/ผลัดดึกจากเดิมได้รับเพิ่ม 145 บาท ปรับเพิ่มเป็น 255 บาทต่อผลัด

- เจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามวุฒิ จากเดิม 360-600 บาท เป็น 650 บาท

- ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ จากเดิม 300 บาท เป็น 330 บาท

ส่วนบุคลากรที่ไม่เข้าเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมต่อไป

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การพิจารณาคำนึงถึงสถานการณ์การเงินการคลังและรายรับรายจ่ายของโรงพยาบาล และการคาดการณ์สถานการณ์หลังเพิ่มค่าตอบแทน ซึ่งสถานะการเงินการคลังมีเพียงพอรองรับ โดยหลังจากนี้จะส่งคณะกรรมการฯ ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สธ.พิจารณา ก่อนทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อออกประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง