วธ.ประกาศยกระดับ 16 เทศกาล-ประเพณีไทย สู่นานาชาติ

Logo Thai PBS
วธ.ประกาศยกระดับ 16 เทศกาล-ประเพณีไทย สู่นานาชาติ
วธ.ประกาศ 16 เทศกาลประเพณีไทย พร้อมยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ดึงนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

วันนี้ (7 ก.พ.2566) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่ วธ.มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ตลอดจนนโยบาย วธ.สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก

ปลัด วธ. เปิดเผยว่า ล่าสุด วธ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว และประกาศผลการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 16 เทศกาล/ประเพณี ดังนี้

 • ประเพณีกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภขเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี
 • เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี
 • ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จ.น่าน
 • ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก "มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน" จ.ยโสธร
 • ประเพณีแห่ผ้าพระบฏพระราชทานถวายพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 • เทศกาลโคราชเมืองศิลปะ KORAT Street Art จ.นครราชสีมา
 • เทศกาลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทศิลา "สด๊กก๊อกธม" จ.สระแก้ว
 • เทศกาลเมืองคราม สกลนคร (KRAM & CRAFT SAKON FESTIVAL) นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ จ.สกลนคร
 • เทศกาลอาหารอร่อย เมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร จ.ภูเก็ต
 • ประเพณีบุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส จ.ชลบุรี
 • เทศกาล "นาฏยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชา วิสาขปุรณมี" จ.แม่ฮ่องสอน
 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา จ.สระบุรี
 • ประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เลาะตลาดคนเมืองไทนคร จ.นครพนม
 • เทศกาลไทลื้อ "โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ" จ.พะเยา
 • เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี
 • เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ทั้งนี้ วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนำไปบูรณาการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ร่วมกันสืบสาน รวมถึงต่อยอดประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จัก เกิดความสนใจ และอยากกลับมาท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ชุมชน