ทอ.ส่ง "อัลฟาเจ็ต" ช่วยยิงพลุยับยั้งพายุลูกเห็บ จ.เชียงใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทอ.ส่ง "อัลฟาเจ็ต" ช่วยยิงพลุยับยั้งพายุลูกเห็บ จ.เชียงใหม่

ภัยพิบัติ
20 มี.ค. 66
08:01
514
Logo Thai PBS
ทอ.ส่ง "อัลฟาเจ็ต" ช่วยยิงพลุยับยั้งพายุลูกเห็บ จ.เชียงใหม่
กองทัพอากาศ ร่วมปฏิบัติการบินยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน โดยได้ส่งอากาศยาน แบบอัลฟ่าเจ็ต ขึ้นบินเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บอย่างต่อเนื่อง 4 วันที่ผ่านมา

กองทัพอากาศใช้เครื่องบิน Alpha Jet ขึ้นบินปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของลูกเห็บ เหนือพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยก่อนปฏิบัติการพบกลุ่มเมฆคิวมูลัสที่กำลังพัฒนาตัว โดยกลุ่มที่ 1 ยอดเมฆเป้าหมายสูง 23,000 ฟุต เครื่องบิน Alpha Jet ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 4 นัด

กลุ่มที่ 2 พบกลุ่มเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่ พัฒนาตัวอย่างรวดเร็ว ยอดเมฆเป้าหมายสูงมากกว่า 30,000 ฟุต เครื่องบิน Alpha Jet ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 10 นัด

หลังปฏิบัติการ พบความคมชัดของเมฆลดลงในระดับ Medium Soft ยุบตัว และฟุ้งกระจาย แต่บางส่วนยังคงมีการพัฒนาตัว ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานการตกของลูกเห็บในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ แต่พบว่า ฝนได้ตกลงมาเป็นเม็ดน้ำปกติ

ปกตินักบินจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่บินเข้าไปในเมฆฝน เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหลงสภาพการบิน รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องบินได้ แต่การยับยั้งลูกเห็บนั้น นักบินจำเป็นต้องนำเครื่องบินเข้าไปในเมฆเป้าหมาย เพื่อยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ เข้าสลายหยดน้ำที่กำลังจับตัวเป็นลูกเห็บ ให้ตกลงมาเป็นฝนแทน