เลือกตั้ง2566 : เปิดขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การเมือง
25 เม.ย. 66
10:27
706
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 : เปิดขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวม 66 ประเทศ ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลแต่ละประเทศระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 5 พ.ค.นี้

วันนี้ (25 เม.ย.2566) เหลืออีก 19 วัน จะถึงวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ที่จะมีในวันที่ 14 พ.ค.2566 และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค.2566

รวมถึงวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะเกิดขึ้นที่สถานทูตหรือสถานกงสุลแต่ละประเทศระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 5 พ.ค.นี้ ทาง กกต. ได้มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการโดยปีนี้สำนักงาน กกต. ดำเนินการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปยัง 66 ประเทศเรียบร้อยแล้ว

ส่วนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถทำได้ ดังนี้

  • เลือกตั้งในคูหาเลือกตั้ง สถานที่ และวันเวลา จัดการเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ เป็นผู้กำหนด
  • เลือกตั้งทางไปรษณีย์ ทางสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนำการใช้สิทธิไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้พร้อมกำหนดวันส่งกลับมาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้ง เลือกผู้แทนของเราเข้าไปบริหารประเทศ

ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์

  • รอรับซองเลือกตั้งลงคะแนน สถานทูตจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมซองไปรษณีย์เปล่าจ่าหน้าถึงหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกไว้ในการลงทะเบียน
  • ลงคะแนน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปิดซองอ่าน และดำเนินการตามขั้นตอนใน "เอกสารแนะนำการลงคะแนนเสียง" เพื่อลงคะแนนให้เสร็จสมบูรณ์
  • ส่งกลับบัตรเลือกตั้ง ส่งบัตรเลือกตั้งกลับ ยังสถานเอกอัครราชทูตทันที หลังลงคะแนนแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถ่ายสำเนาเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ แนบกลับมาด้วย

หลักฐานเพื่อแสดงสำหรับใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เลือกตั้ง2566 : พรุ่งนี้ (25 เม.ย.) เริ่มเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เลือกตั้ง2566 : กกต.เปิดสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง