เลือกตั้ง2566 : เช็กชื่อ! ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน จาก 17 พรรคการเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลือกตั้ง2566 : เช็กชื่อ! ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน จาก 17 พรรคการเมือง

การเมือง
15 พ.ค. 66
20:16
90,794
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 : เช็กชื่อ! ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน จาก 17 พรรคการเมือง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เช็กชื่อว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน เข้าสภา จาก 17 พรรคการเมือง มีใครบ้าง? พบทั้งหน้าเก่า-หน้าใหม่-รุ่นเก๋า-รุ่นใหม่

วันนี้ (15 พ.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ว่าที่ ส.ส. บัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน จาก 17 พรรคการเมือง ที่ได้มีการคำนวณในเบื้องต้นจากคะแนนทั้งหมด 36,476,242 คะแนน หารด้วยจำนวน 100 ที่นั่ง ค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คนคือ 364,762.42 นำไปคิดคำนวณหาสัดส่วน ส.ส. บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ได้ดังต่อไปนี้

ว่าที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล 39 คน ประกอบด้วย

1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
2.นายชัยธวัช ตุลาธน
3.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล
4.นายเซีย จำปาทอง
5.นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
6.นายอภิชาติ ศิริสุนทร
7.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
8.นายรังสิมันต์ โรม
9.นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
10.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
11.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
12.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
13.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
14.น.ส.เบญจา แสงจันทร์
15.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
16.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
17.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
18.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร
19.นายมานพ คีรีภูวดล
20.นายริมฎอน ปันจอร์
21.นายกรุณพล เทียนสุวรรณ
22.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
23.นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี
24.นายศุภโชติ ไชยสัจ
25.น.ส.ศนิวาร บัวบาน
26.นายนิติพล ผิวเหมาะ
27.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
28.นายปรามี ไวจงเจริญ
29.นายวรพร วิริยะโรจน์
30.นายสุรวาท ทองบุ
31.นายคำพอง เทพาคำ
32.น.ส.วรรณวิภา ไม้สน
33.นายเล่าพั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
34.นายองค์การ ชัยบุตร
35.น.ส.ชุติมา คชพันธ์
36.นายจุลพงษ์ อยู่เกษ
37.น.ส.กัญญาพัชร รขิตโรจน์
38.นายณรงเดช อุฬารกุล
39.น.ส.ภคมน หนุนอนันต์

ว่าที่ ส.ส. พรรคเพื่อไทยจำนวน 29 คน ประกอบด้วย

1.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
4.นายชูศักดิ์ ศิรินิล
5.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
7.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
8.นายสุชาติ ตันเจริญ
9.นายสุทิน คลังแสง
10.นายชัยเกษม นิติสิริ
11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
15.นายนพดล ปัทมะ
16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
18.นายอดิศร เพียงเกษ
19.นายนิคม บุญวิเศษ
20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
21.น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง
24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
25.นายดนุพร ปุณณกันต์
26.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
27.พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
28.นายสุธรรม แสงประทุม
29.น.ส.ลิณธิธรณ์ วริณวัชรโรจน์

ว่าที่ ส.ส. พรรครวมไทยสร้างชาติ 13 คน ประกอบด้วย

1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
3.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
4.หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
5.นายสุชาติ ชมกลิ่น
6.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
7.นายวิทยา แก้วภราดัย
8.นายชัชวาลล์ คงอุดม
9.นายจุติ ไกรฤกษ์
10.นายธนกร วังบุญคงชนะ
11.นายเกรียงยศ สุดลาภา
12.นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
13.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

พรรคภูมิใจไทย 3 คน ประกอบด้วย
1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
3.นายทรงศักดิ์ ทองศรี

พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ประกอบด้วย

1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
2.นายชวน หลีกภัย
3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

พรรคประชาชาติ 2 คน ประกอบด้วย
1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
2.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พรรคชาติพัฒนากล้า ประกอบด้วย 1.นพ.วรรณรัตน์ ชาญกูล

พรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา

พรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วย 1.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  

พรรคเสรีรวมไทย ประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

พรรคประชาธิปไตยใหม่ ประกอบด้วย 1.นายสุรทิน พิจารณ์

พรรคใหม่ ประกอบด้วย 1.นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน

พรรคท้องที่ไทย ประกอบด้วย 1.นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล

พรรคเป็นธรรม ประกอบด้วย 1.นายกัณวีร์ สืบแสง

พรรคพลังสังคมใหม่ ประกอบด้วย 1.นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ประกอบด้วย 1.นายปรีดา บุญเพลิง

ทั้งนี้หาก กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 127 ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 13 ก.ค.2566 ขณะเดียวกันหากรายชื่อในลำดับที่ได้รับการแต่งตั้งสละสิทธิก็จะขยับลำดับถัดไปขึ้นมาตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เลือกตั้ง2566 : เปิดวาร์ป 3 หนุ่มก้าวไกล ว่าที่ ส.ส.หน้าใหม่ภูเก็ต

เลือกตั้ง2566 : รู้จัก (ว่าที่) นายกฯ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"

ผลการเลือกตั้ง2566 : กกต.แถลงผลไม่เป็นทางการ ก้าวไกลอันดับ 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง