เตือน "ต้นฝน" แหล่งน้ำเสี่ยงปนเปื้อน ระวังปลากระชังน็อกน้ำ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตือน "ต้นฝน" แหล่งน้ำเสี่ยงปนเปื้อน ระวังปลากระชังน็อกน้ำ

ภัยพิบัติ
24 พ.ค. 66
10:32
113
Logo Thai PBS
เตือน "ต้นฝน" แหล่งน้ำเสี่ยงปนเปื้อน ระวังปลากระชังน็อกน้ำ
คพ.เตือนต้นฤดูฝน แหล่งน้ำเสี่ยงปนเปื้อนน้ำเสียตกค้างท่อ น้ำซะพื้นที่เกษตร-สารเคมี คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกะทันหัน-ออกซิเจนลด แนะเกษตรกรเฝ้าระวังปลากระชังน็อกน้ำ

วันนี้ (24 พ.ย.2566) นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และโฆษกกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน โดยในช่วงต้นฤดูฝนจะมีการชะล้างสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำเสียที่ตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำเสีย น้ำชะจากพื้นที่เกษตร น้ำฝนที่ชะกองวัสดุสารเคมีและวัตถุอันตรายต่าง ๆ อาจทำให้คุณภาพน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่นของน้ำอย่างรวดเร็วหลังฝนตก ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน พบว่า แหล่งน้ำจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม ส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

นายพิทยา กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากการชะล้างสิ่งปนเปื้อนในช่วงต้นฤดูฝน ทำให้น้ำมีความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาจะมีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือก ทำให้ปลาตายได้คราวละมาก ๆ ในระยะเวลาสั้น หรือที่เรียกว่าอาการน็อกน้ำ (Fish kill)

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ควรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบ เช่น เตรียมเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน เมื่อฝนหยุดตกควรเปิดเครื่องตีน้ำและควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หรืองดให้อาหารในวันที่ฝนตก เพื่อลดปริมาณของเสียในบริเวณกระชัง

คพ.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงฤดูฝน โดยการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบ้านเรือน ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและพ้นน้ำ ดูแลบ่อเก็บกักน้ำเสีย/บ่อบำบัดน้ำเสียและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม