โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานสภาฯ

การเมือง
7 ก.ค. 66
10:24
5,980
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานสภาฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (7 ก.ค.2566) เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, นายปดิพัทธ์ สันติภาดา และพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ล่าสุดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
3. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และ รองประธานสภาฯ

อ่านข่าวอื่น ๆ :

ที่ประชุม ส.ส.เลือก "วันนอร์" นั่งประธานสภา "ปดิพัทธ์-พิเชษฐ์" รองประธานสภา

"วันนอร์" เผยนัดโหวตนายกฯ 13 ก.ค. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง