สภานักศึกษา มช.ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วย ส.ว.เหตุไม่เคารพฉันทามติประชาชน

การเมือง
14 ก.ค. 66
07:22
1,034
Logo Thai PBS
สภานักศึกษา มช.ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วย ส.ว.เหตุไม่เคารพฉันทามติประชาชน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สภานักศึกษา มช.ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำ ส.ว.ที่ไม่เคารพต่อฉันทามติของประชาชน เหตุไม่ลงมติเลือกนายกฯ ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของประชาชน

วานนี้ (13 ก.ค.2566) ภายหลังจากการที่ประชุมรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเห็นชอบ 324 เสียง ไม่เห็นชอบ 182 เสียง และงดออกเสียง 199 คน จึงทำให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ไม่ได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แม้จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.จำนวน 13 เสียง 

อ่านข่าว ผลโหวตนายก : "พิธา" ไม่ผ่านรอบแรก 

ต่อมา สภานักศีกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน ที่ไม่เคารพต่อฉันทามติของประชาชน ด้วยผลการลงมติโหวตเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ในวาระพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นั้น ที่ประชุมได้เสนอ คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพียงผู้เดียวเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

การลงมติเห็นชอบได้มีมติเห็นชอบ 324 เสียง ไม่เห็นชอบ 181 เสียง และงดออกเสียง 200 เสียง ซึ่งเสียงเห็นชอบ ยังไม่ เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้ง 2 สภารวมกัน คือ 749 เสียง หากพิจารณาจากจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 250 เสียง มีมติไม่เห็นชอบ 34 เสียง และงดออกเสียงถึง 159 เสียง แต่มีมติเห็นชอบคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพียง 13 เสียง

อ่านข่าว ประชุมสภา : "ส.ว.พีระศักดิ์" โหวตหนุน "พิธา" ยึดหลักโหวตให้เสียงข้างมากของ ส.ส. 

หากพิจารณาตามผลการเลือกตั้งของปวงชนชาวไทย ในการเลือกตั้งทั่วไปประจำปี 2566 แล้ว พรรคก้าวไกล ได้รับเลือกตั้งเป็นคะแนนสูงสุด และคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

ดังนั้น การที่สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านมิได้ให้ความเห็นชอบเป็นไปตามเสียงข้างมากของประชาชน แต่กลับเลือกที่จะไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ทั้งที่ควรปฏิบัติตามความต้องการข้างมากของประชาชน ก็เท่ากับว่า สมาชิกวุฒิสภาเหล่านั้น ไม่เคารพต่อฉันทามติของประชาชน

ดังนั้น ในนามสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแสดงจุดยืนในการไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ สมาชิกวุฒิสภาเหล่านั้น ที่ไม่เคารพต่อเสียงของประชาชน ทั้งที่ท่านทั้งหลายควรต้องปฏิบัติตามหลักการแห่ง ประชาธิปไตยในการเคารพเสียงข้างมากของประชาชน เคารพต่อฉันทามติของประชาชน และเลือกลงคะแนนให้ เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

อ่านข่าว "พิธา" ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ ยันเดินหน้าแก้ ม.112 

แต่สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านกลับเลือกที่จะเพิกเฉยกับหลักการเหล่านี้ ย่อมเป็นการตอกย้ำว่า ท่านทั้งหลายมิได้ทำเพื่อความต้องการของประชาชนชาวไทยเลย ทั้งที่อำนาจที่ท่านมีในมือ นั้นเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทย อำนาจในการกำหนดว่า บุคคลใดควรจะเป็นนายกรัฐมนตรี ควรเอาความ ต้องการของประชาชนเป็นสำคัญในการชี้ขาดตัดสิน มิใช่เป็นไปตามอำเภอใจของพวกท่าน

ดังนั้น เมื่อสมาชิก วุฒิสภาบางท่านมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามครรลองที่ควรจะเป็น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงไม่เห็นด้วยและคัดค้านถึงการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาเหล่านั้น และพร้อมยืนหยัดให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ครรลองประชาธิปไตย

ดังนั้นแล้ว สมาชิกวุฒิสภาทั้งหลาย จงเคารพต่อฉันทามติของประชาชน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 กรกฎาคม 2566

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจห่วงการเมืองกระทบเศรษฐกิจ  

จับกระแสการเมือง : วันที่ 13 ก.ค.66 สึนามิลูกแรก “พิธา” ยังคว้างกลางทะเล  

เปิดรายชื่อ 13 ส.ว. โหวต "เห็นชอบ" พิธานั่งนายกฯ  

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง