เช็กวันจ่ายเงินสงเคราะห์ "ผู้สูงอายุรายได้น้อย" เดือนละ 100 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็กวันจ่ายเงินสงเคราะห์ "ผู้สูงอายุรายได้น้อย" เดือนละ 100 บาท

เศรษฐกิจ
4 ก.ย. 66
14:56
47,603
Logo Thai PBS
เช็กวันจ่ายเงินสงเคราะห์ "ผู้สูงอายุรายได้น้อย" เดือนละ 100 บาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ 2566 อัตรา 100 บาทต่อเดือน เริ่มจ่าย ก.ย.-ธ.ค.นี้

วันนี้ (4 ก.ย.2566) น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566 ดังนี้

 • เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน เม.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 600 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน พ.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 500 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน มิ.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 400 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ส.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 200 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ย.2566 จำนวน 100 บาท

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้

 • เกิดก่อน 1 ม.ค.2494 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 12 ก.ย. 2566
 • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2494-31 ธ.ค.2500 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 13 ก.ย. 2566
 • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2501-31 ส.ค.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 14 ก.ย.2566
 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ก.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 3 ต.ค.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 ต.ค.2566
 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ต.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 1 พย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 พ.ย.2566
 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 วันที่ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 พ.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 30 พย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 ธ.ค.2566

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย.2566

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง