เปิดคำแถลงนโยบาย "รัฐบาลเศรษฐา1" อะไรเร่งด่วน?

การเมือง
6 ก.ย. 66
18:26
3,070
Logo Thai PBS
เปิดคำแถลงนโยบาย "รัฐบาลเศรษฐา1" อะไรเร่งด่วน?
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดคำแถลงนโยบายครม.เศรษฐา 1 เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 11 ก.ย.นี้ อะไรบ้างนโยบายเร่งด่วน อะไรลำดับรอง

วันนี้ (6 ก.ย.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณารายละเอียด และการเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 

อ่านข่าว : ฉบับเต็มคำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา

สำหรับถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวันที่ 11 ก.ย.นี้ ที่มีการเผยแพร่มีรายละเอียด 55 หน้า สาระสำคัญในการวางกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วน ได้แก่

กรอบระยะสั้น รัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วน และรวดเร็ว

กรอบระยะกลาง และระยะยาว รัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับประชาชนทุกคน

สำหรับคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เช่น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนโยบาย 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เราจะส่งเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจระบบฐานราก

นอกจากนี้ยังมีการแก้ปัญหาเร่งด่วน หนี้สิ้นทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงาน ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม นโยบายผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

ส่วนนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่แก้ในหมวดพระมหากษัตริย์ 

โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎ กติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภา เพื่อให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

อ่านข่าว

จับกระแสการเมือง : วันที่ 6 ก.ย.66 “นโยบายเศรษฐา1” ไม่ตรงปกฟ้องผ่าน Digital Footprint

"เศรษฐา" ขอพิสูจน์ 3-6 เดือนหลังสื่อจี้ปมอิสระตระกูล "ชินวัตร" 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง