เปิดชื่อ! 25 ตำรวจ ถูกย้ายไป ศปก.ตร. เร่งสอบคดี “ยิงสารวัตรทางหลวง” | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดชื่อ! 25 ตำรวจ ถูกย้ายไป ศปก.ตร. เร่งสอบคดี “ยิงสารวัตรทางหลวง”

อาชญากรรม
9 ก.ย. 66
12:51
21,442
Logo Thai PBS
เปิดชื่อ! 25 ตำรวจ ถูกย้ายไป ศปก.ตร. เร่งสอบคดี “ยิงสารวัตรทางหลวง”
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ผบ.ตร.สั่งเด้ง 25 ตำรวจ โยงเหตุการณ์ “ยิงสารวัตรทางหลวง” ในบ้าน “กำนันนก” ที่ จ.นครปฐม พร้อมตั้ง 5 ตร.รักษาราชการแทน

วันที่ 8 ก.ย.2566 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 503/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ระบุว่า

ด้วยได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรจ์ สะเทือน และคดีที่น่าสนใจ กรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจ อาจกระทำผิดวินัยและอาจกระทำผิดในทางอาญา โดยปฏิบิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐาน ไม่แจ้งเหตุให้พนักงานสอบสวน มาตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว และไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการอีกหลายกรณี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย

เนื่องจากเป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุตธรรมทางอาญา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อให้ดำเนินการทางวินัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียกร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 63 มาตรา 105 และ มาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบระเบียบสำนักหงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจ ไปปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 41 ราย

สำหรับตำรวจที่ถูกย้ายไปปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากตำแหน่งเดิมคือ
พ.ต.อ.กฤษฎาพร จงอักษร ผกก.สน.พญาไท
พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2 บก.ทล.
พ.ต.ท.วศิน พันปี รอง ผกก.2 บก.ทล.
พ.ต.ต.ณรงค์ พิทักษ์ฉนวน สว.กก.2 บก.ทล.
ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ แตงอำไพ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
ร.ต.ต.สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
ร.ต.อ.ณัฏฐพล นาคกร รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
ร.ต.ท.ประสาร รอดผล รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
ด.ต.ชนาณัฐ วุฑฒยากร ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
จ.ส.ต.พิสิฐ ชิวปรีชา ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
จ.ส.ต.ทศพล แซ่อึ้ง ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
จ.ส.ต.เมทิศกร พันธ์สีจันทร์ ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
ด.ต.สราวุฒิ เชียงทอง ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
ร.ต.อ.นุชิต บรรณชัย รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ปทส.
จ.ส.ต.อภิรักษ์ โรจน์พวง ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปคม.
พ.ต.อ.ภาณุทัต เหลืองสัจจกุล ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท.ภทร วรญาวิสุทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสุข สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.ประสมมาศ แสงสุขดี รอง สว.จร.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม
ร.ต.ท.นิมิตร สลิตกุล รอง สว.(จร.) สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต.สุทธิกานต์ แซ่ฮ้อ ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.ต.สรรเสริญ ศรีอุบล ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.ต.ธนทัต ท่าน้ำตื้น ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต.ถนอมศักดิ์ มีศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
ว่าที่ ร.ต.ท.สมโชค บัวไชย รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.7

ส่วนตำรวจที่ต้องไปรักษาราชการแทนตำรวจที่ถูกย้ายด้วย อาทิ

พ.ต.อ.ชยุติ พงษ์ศักดิ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1รักษาราชการแทน ผกก.สน.พญาไท
ร.ต.ท.หญิง วิมลรัตน์ ทิพวรวิมล รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ทล. รักษาราชการแทน รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. อีกหน้าที่หนึ่ง
ร.ต.อ.บัณฑิต เรืองพุ่ม รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ทล. รักษาราชการแทน รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. อีกหน้าที่หนึ่ง
ด.ต.กันต์ธนัท มะอักษา ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทล. รักษาราชการแทน ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. อีกหน้าที่หนึ่ง
ส.ต.อ.สิทธิศักดิ์ เขื่อนหมั่น ผบ.หมู่ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. รักษาราชการแทน ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. อีกหน้าที่หนึ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บิ๊กโจ๊ก” เรียกสอบ 25 ตร.-ผู้เกี่ยวข้องคดี “ยิงตำรวจทางหลวง”

“กองปราบฯ” ฝากขัง “กำนันนก” นัดแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง