แบ่งโควตา "ประธาน กมธ." ลงตัวไม่ต้องจับสลาก

การเมือง
21 ก.ย. 66
16:56
2,603
Logo Thai PBS
แบ่งโควตา "ประธาน กมธ." ลงตัวไม่ต้องจับสลาก
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
แบ่งโควตา "ประธาน กมธ." ลงตัว "ก้าวไกล" ยอมถอยสละแรงงาน-กระจายอำนาจให้ภูมิใจไทย แบ่งเค้กกิจการศาลคนละครึ่ง ประชุมนัดแรก 28 ก.ย.นี้

วันนี้ (21 ก.ย.2566) นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม ตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อ จัดสรรโควต้ากรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 35 คณะ ว่า ที่ประชุมจบด้วยดี ทุกพรรคถอยคนละก้าว โดยวันที่ 27 ก.ย.นี้ ทุกพรรคจะเสนอรายชื่อ สส.เข้าประจำทั้ง 35 คณะ

และวันที่ 28 ก.ย. จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรก เพื่อเลือกประธานกรรมาธิการ และตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งทุกพรรคได้ประธานกรรมาธิการตามสัดส่วน แต่จะมีการเปลี่ยนชื่อกรรมาธิการบางคณะ เช่น กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ และกมธ. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม เพื่อเปลี่ยนเป็นภารกิจอื่นที่สำคัญกว่า

นายพิเชษฐ์ มองว่าความสามัคคีได้กลับมาแล้วและหลังจากนี้ก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน พรรคใหญ่ยอมถอยให้

ขณะที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 2 คณะครึ่ง คือ กมธ.พลังงาน และ กมธ.อุตสาหกรรม ส่วนอีก 1 กมธ. คือ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน ซึ่งต้องแบ่งกับพรรคก้าวไกล คนละครึ่ง เนื่องจากติดในเรื่องข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คือจะเป็น กมธ.คนละ 2 ปี หรือปีเว้นปี ซึ่งจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

ผลสรุปของ กมธ. มีดังนี้

พรรคก้าวไกล ได้ประธาน กมธ.11 คณะ

1.กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

2.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ

4.กมธ.การสวัสดิการสังคม

5.กมธ.การทหาร

6.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย

7.ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

8.กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

9.กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

10.กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน

11.กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค

พรรคเพื่อไทย

1.กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

2.กมธ.การคมนาคม

3.กมธ.การท่องเที่ยว

4.กมธ.การสาธารณสุข

5.กมธ.การต่างประเทศ

6.กมธ.การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร

8.กมธ.การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9.กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

10.กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

พรรคภูมิใจไทย

1.กมธ.การศึกษา

2.กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

3.กมธ.การปกครอง

4.กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

5.กมธ.การแรงงาน

พรรคพลังประชารัฐ

1.กมธ.การกีฬา

2.กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

3.กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พรรครวมไทยสร้างชาติ

1.กมธ.การพลังงาน

2.กมธ.การอุตสาหกรรม

พรรคประชาธิปัตย์

1.กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

2.กมธ.การตำรวจ

พรรคชาติไทยพัฒนา

1.กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พรรคประชาชาติ

1.กมธ.การกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

อ่านข่าวอื่น ๆ 

จับกระแสการเมือง:21 ก.ย.2566 5 สาวถูกตัดสิทธิ ประหารชีวิตทางการเมือง

ก้าวไกล เชื่อ "ช่อ พรรณิการ์" โดนกลั่นแกล้งคดีตัดสิทธิตลอดชีพ

นายกฯ ชวนเอกชนสหรัฐฯ ลงทุนในไทย หวังเดินหน้าเพิ่มศักยภาพ-ความสามารถการแข่งขัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง