ปชช.หนุน "ลอยกระทง" เป็น Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

สังคม
26 พ.ย. 66
12:37
1,412
Logo Thai PBS
ปชช.หนุน "ลอยกระทง" เป็น Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนมองประเพณีลอยกระทงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก ขณะที่ร้อยละ 70.72 ระบุมีศักยภาพเป็น Soft Power ของไทย

วันนี้ (26 พ.ย.2566) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันลอยกระทงกับวัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างพอมีความรู้บ้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ร้อยละ 69.03 โดยมองว่าวันลอยกระทงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก ร้อยละ 95.35

และเห็นว่าประเพณีลอยกระทงมีศักยภาพในการเป็น Soft Power ในระดับมาก ร้อยละ 70.72 เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้ต่างชาติเห็นถึงประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย ร้อยละ 89.63

ข่าวอ่าน : แจกพิกัด 13 จุดลอยกระทง ทั่วไทย เริ่ม 18 - 28 พ.ย.66 

ทั้งนี้วันลอยกระทงทำให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น ร้อยละ 51.54 ด้านปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทย ร้อยละ 71.59 จึงควรนำเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมาช่วยเผยแพร่ เชื่อมโยงกับปัจจุบัน ร้อยละ 85.09

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ททท. ชวนลอยกระทง ล่องเรือไฟฟ้าเช็กอินรอบคลองผดุงกรุงเกษม

"กระทงซาลาเปาแฟนซี" สีสันวันลอยกระทงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ปักหมุด 34 สวนสาธารณะ ลอยกระทง 27 พ.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง