ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "ณฐพร" ขอให้สั่งเอาผิด "อานนท์-ไมค์-รุ้ง" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "ณฐพร" ขอให้สั่งเอาผิด "อานนท์-ไมค์-รุ้ง"

การเมือง
10 ม.ค. 67
13:56
1,063
Logo Thai PBS
ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "ณฐพร" ขอให้สั่งเอาผิด "อานนท์-ไมค์-รุ้ง"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง "ณฐพร" ขอให้สั่งหน่วยงานเอาผิด "อานนท์-ไมค์-รุ้ง" อ้างยังไม่เลิกการกระทำใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ

วันนี้ (10 ม.ค.2567) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ในคดีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวอ้างว่า นายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่าย มิได้เลิกการกระทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งการตามคำวินิจฉัยศาลธรรมนูญที่ 19/2564

นอกจากนี้ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการกำหนดคำบังคับตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 74 ให้องค์กรหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ถูกร้องทั้ง 3 รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลเห็นว่า คำร้องของผู้ร้องขอให้กำหนดคำบังคับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 74

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 เป็นกรณีเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 ศาลมีคำวินิจฉัยว่าการปราศรัยของนายอานนท์ นายภานุพงศ์ น.ส.ปนัสยา ในที่สาธารณะหลายครั้ง และหลายสถานที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2563 เรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่ทั้ง 3 คน อภิปรายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมาหากษัตริย์ ด้วยข้อเรียกร้องรวม 10 ประการ เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิ หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และมีมติเอกฉันท์สั่งการให้ทั้ง 3 คน รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง