มติตุลาการฯ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติตุลาการฯ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

การเมือง
10 ม.ค. 67
17:30
1,352
Logo Thai PBS
มติตุลาการฯ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากโหวตเลือก "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" นั่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ รอกระบวนการวุฒิสภาทูลเกล้าฯ

วันนี้ (10 ม.ค.2567) ผู้สื่อข่าวประจำศาลรัฐธรรมนูญ รายงานว่า ในการประชุม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจำสัปดาห์ในวันนี้ นอกจากวาระพิจารณาคำร้องแล้ว ยังมีการเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ แทนนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน ที่หมดวาระเมื่อเดือนกันยายน 2566 ซึ่งกระบวนการเลือกในวันนี้เสียงข้างมากโหวตเลือก นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

สำหรับกระบวนการเลือกในวันนี้ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ร่วมเข้าประชุมเพื่อร่วมโหวตดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ด้วย พร้อมกับ ตุลาการที่ยังคงทำหน้าที่อยู่ เว้นนายวรวิทย์ไม่ได้ร่วมโหวต ซึ่งประกอบด้วย

1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
2.นายปัญญา อุดชาชน
3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
4. นายวิรุฬห์ แสงเทียน
5.นายจิรนิติ หะวานนท์
6.นายนภดล เทพพิทักษ์
7.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
8.นายอุดม รัฐอมฤต
9.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ซึ่งผลการลงคะแนนคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ เป็นการลงคะแนนลับ ปรากฏว่า นายนครินทร์ ได้คะแนน 5 เสียง นายจิรนิติ ได้ 2 เสียง และ นายปัญญา ได้ 2 เสียง ทำให้นายนครินทร์ ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

และตามขั้นตอนนั้นจะต้อง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะส่งรายชื่อนายนครินทร์ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ให้ประธานวุฒิสภานำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมกันนี้รอกระบวนการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ จะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหมดวาระอีก 2 คนคือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มีวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ประวัติ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์"

ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นนักรัฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จบการการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก INTERNATIONAL STUDIES WASEDA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2558 คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง ภายหลังพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือกศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จากนั้นได้นำเสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมและลงคะแนนลับ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติให้ความเห็นชอบ 158 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 เสียง

จากนั้นมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2558

อ่านข่าวอื่นๆ :

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "ณฐพร" ขอให้สั่งเอาผิด "อานนท์-ไมค์-รุ้ง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง