เปิดช่องขึ้นราคานม UHT กล่องละ 50 สตางค์ ตามมติ Milk Board | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดช่องขึ้นราคานม UHT กล่องละ 50 สตางค์ ตามมติ Milk Board

เศรษฐกิจ
16 ม.ค. 67
18:39
612
Logo Thai PBS
เปิดช่องขึ้นราคานม UHT กล่องละ 50 สตางค์ ตามมติ Milk Board
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พาณิชย์ เปิดทางผู้ผลิต-ผู้ประกอบการขึ้นราคานมกล่อง เฉลี่ย 0.50 สตางค์ ตามมติ Milk Board ขึ้นนมดิบ 2.25 บาท/กก. ให้ผู้ประกอบต้องแสดงหลักฐานต้นทุนรับซื้อนมดิบตามต้นทุนจริง

วันนี้ (16 ม.ค.2567) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประกาศปรับราคาน้ำนมโคดิบ จาก 20.50 บาท/กิโลกรัม เป็น 22.75 บาท/กิโลกรัม หรือปรับขึ้น 2.25 บาท/กิโลกรัม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนมสดและผลิตภัณฑ์นมปรับสูงขึ้น และปรากฏเป็นข่าวว่าบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์นมเรียกร้องให้กรมฯ พิจารณาปรับราคาให้ทั้งในส่วนของต้นทุนน้ำนมโคดิบและต้นทุนส่วนอื่น ๆ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้กรมฯได้หารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฝ่ายเลขานุการของ Milk Board กรณีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์นม ขอให้กรมฯพิจารณาปรับราคาจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์ตามมติ Milk Board และขอให้พิจารณาต้นทุนส่วนอื่น ๆ ที่สูงขึ้น

กรมฯ ได้รับทราบ และชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะลดภาระค่าครองชีพประชาชน กรมฯยึดหลักการเดิมที่จะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของต้นทุนน้ำนมโคดิบที่สูงขึ้นตามมติ Milk Board ซึ่งจะพิจารณาตามสัดส่วนการใช้น้ำนมดิบในแต่ละผลิตภัณฑ์และตามขนาดบรรจุภัณฑ์เท่านั้น

สำหรับการขอปรับราคา บริษัทผู้ผลิตจะต้องแสดงหลักฐานการรับซื้อน้ำนมโคดิบว่าได้ซื้อในราคาที่สอดคล้องกับประกาศของ Milk Board (ไม่ต่ำกว่า 22.75 บาท/กก.) และต้องยื่นข้อมูลสัดส่วนการใช้น้ำนมโคดิบด้วย เนื่องจากนมสดและผลิตภัณฑ์นมแต่ละยี่ห้อ แต่ละสูตร ก็อาจใช้น้ำนมโคดิบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน การพิจารณาอนุญาตให้ก็จะพิจารณาให้ตามต้นทุนน้ำนมโคดิบที่สูงขึ้นจริงซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ด้านนายอาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้เรียกผู้ประกอบการหารือในเรื่องการปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board)  โดยผลสรุปในที่ประชุมได้มีมติให้ปรับเฉพาะราคาตามต้นทุนวัตถุดิบ (น้ำนมดิบ) ที่เพิ่มในสัดส่วนกล่องละ 0.50 สตางค์ เพราะทางกรมฯก็เป็นห่วงผู้บริโภค อีกด้านหนึ่งก็เข้าใจเกษตรกรราคาน้ำนมดิบไม่เคยปรับขึ้นเลย

อ่านข่าวอื่นๆ:

ครม.ไฟเขียวต่ออายุสินค้าควบคุม 5 ชนิด นาน 5 เดือน

"นมกล่อง"จ่อขึ้น 50 สตางค์ พาณิชย์แจง"น้ำนมดิบ"ปรับราคา

“พาณิชย์” บุกแดนมะกัน เจาะตลาดข้าวหอมมะลิ-อาหารกระป๋อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง