"ปศุสัตว์" ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง กรณีจัดหาแม่โคไม่ตรงสเปก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ปศุสัตว์" ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง กรณีจัดหาแม่โคไม่ตรงสเปก

เศรษฐกิจ
25 ม.ค. 67
14:38
265
Logo Thai PBS
"ปศุสัตว์" ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง กรณีจัดหาแม่โคไม่ตรงสเปก
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมปศุสัตว์ สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฎข่าว "โครงการโคบาลชายแดนใต้" มีการร้องเรียนว่า จัดหาแม่โคของกลุ่มเกษตรกรใน จ.ปัตตานี ไม่ตรงตามสเปก หากพบ จนท.บกพร่อง จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

จากกรณีที่ปรากฏข่าว "โครงการโคบาลชายแดนใต้" การจัดหาแม่โคของกลุ่มเกษตรกรใน จ.ปัตตานี ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 

วันนี้ (25 ม.ค.2567) นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวว่า การจัดหาแม่โคใน "โครงการโคบาลชายแดนใต้” ไม่ตรงกับที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้อในโครงการ โดยมีลักษณะซูบผอม เพื่อให้ทราบว่า การจัดหาพันธุ์สัตว์ในโครงการมีปัญหาอุปสรรค หรือมีข้อบกพร่องตรงจุดใด

โคบาลชายแดนใต้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับกรณีกลุ่มเกษตรกรจังหวัดปัตตานีบางกลุ่ม ร้องเรียนว่า แม่โคพื้นเมืองที่ส่งมอบให้กลุ่มมีลักษณะซูบผอม น้ำหนักไม่ตรงกับที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้อในโครงการ

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า การจัดหาพันธุ์สัตว์ในโครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ กล่าวคือ เป็นเงินกู้ของเกษตรกรจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้ดำเนินการตามหลักการที่สำคัญ คือ การให้กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้จัดหาพันธุ์สัตว์เองตามคุณลักษณะเฉพาะที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยกำหนดสายพันธุ์ อายุ น้ำหนักตัว สุขภาพสัตว์ การได้รับวัคซีน และการตรวจโรคที่สำคัญ พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน หากไม่ถูกต้องตามที่กำหนดผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวสัตว์ใหม่ให้แก่เกษตรกร

โคบาลชายแดนใต้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านข่าว : ตรวจสอบโครงการ "โคบาลชายแดนใต้" พบแม่พันธุ์วัวไม่ตรงสเปก

ส่วนข้อร้องเรียนของเกษตรกรตามที่ปรากฏข่าว กรมปศุสัตว์ได้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น พบว่า ช่วงระยะเวลาที่ได้ทยอยส่งมอบและตรวจรับแม่โคตั้งแต่เดือน พ.ย.2566 - ม.ค.2567 เป็นช่วงเวลาที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์บางส่วนของโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยแม่โคมีความเครียด ได้รับอาหารไม่เพียงพอ และบางตัวป่วย

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเร่งฟื้นฟูสุขภาพแม่โคเนื้อที่ได้รับผลกระทบตามหลักวิชาการ ให้วิตามิน และอาหารเสริมแก่แม่โคพื้นเมืองเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์โดยเร็ว กรณีที่กลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวสัตว์ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการ

โคบาลชายแดนใต้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขายดำเนินการเปลี่ยนตัวสัตว์ให้ใหม่ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเรียบร้อยแล้ว สำหรับกลุ่มเกษตรกรระยะนำร่องในจังหวัดอื่นจะได้ตรวจสอบ หากพบปัญหาลักษณะเดียวกัน จะช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์โดยเร่งด่วนต่อไป

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยร่วมกับศอ.บต. และกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า มีปัญหาอุปสรรคอื่นใดอีกหรือไม่ หากกรณีที่เกิดขึ้น มาจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

อ่านข่าว : เปิดปม : โคบาลบูรพา

อีกทั้งจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำหรับโครงการ "โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจ ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรอบวงเงิน 1,566.20 ล้านบาท

โคบาลชายแดนใต้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"โคบาลชายแดนใต้" กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ศอ.บต. และ ก.มหาดไทย เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ในระยะนำร่อง เกษตรกร 60 กลุ่ม แม่โคพื้นเมือง 3,000 ตัว เงินกู้ยืม 93 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 1.20 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านจะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในระดับต้นน้ำ กลุ่มละ 1.55 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้

1. จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 20 ไร่ เงินกู้ยืม 100,000 บาท

2. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ (คอกกลาง) จำนวน 1 โรงเรือน เงินกู้ยืม 350,000 บาท

3. จัดหาแม่โคพื้นเมือง จำนวน 50 ตัว ตัวละไม่เกิน 17,000 บาท เงินกู้ยืม 850,000 บาท

4. การจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม จำนวนไม่เกิน 3 คน เงินกู้ยืม 250,000 บาท

อ่านข่าวอื่น ๆ

สำเร็จ! วัคซีนลัมปี สกิน สายพันธุ์ไทยโดสละ 9 บาทใช้ล็อตแรก พ.ค.นี้  

ซุกเนื้อหมูเถื่อนกลางเมืองนครปฐม อายัดทันที 59 ตัน   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง