ส่งออก "ทุเรียน" ปีนี้ ทะลุ 1.3 แสนล้าน ธรรมนัส ย้ำชาวสวนต้องคุมคุณภาพ

เศรษฐกิจ
20 เม.ย. 67
16:07
450
Logo Thai PBS
ส่งออก "ทุเรียน" ปีนี้ ทะลุ 1.3 แสนล้าน ธรรมนัส ย้ำชาวสวนต้องคุมคุณภาพ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
“ธรรมนัส ลงพื้นที่ภาคตะวันออก สั่งประชุม Fruits Board ย้ำผู้ประกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ ทะลุ 130,000 ล้านบาท

วันนี้ (20 เม.ย.2567) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้จากจ.จันทบุรี ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

ดังนั้นเรื่องคุณภาพของผลไม้ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ ต้องควบคุมคุณภาพผลไม้ให้ตรงความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก ได้สั่งประชุม Fruit Board บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และทูตเกษตร ที่ประจำอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ทะลุ 130,000 ล้านบาท

ได้สั่งการให้ กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ทุเรียนส่งออกไปจีน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ผู้ส่งออก

ส่วนลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศเพื่อสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบหมายหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามากำกับดูแลหากพบการกระทำผิด และติดตามสถานการณ์การส่งออกรายวัน

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน บริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ ต่อการผลิตทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด จันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังสั่งการให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ทำโครงการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา และสารเคมีทางการเกษตรต่างๆ

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว่า สถานการณ์ส่งออกทุเรียนในปัจจุบันของการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก มีจำนวน 5,464 ชิปเมนท์ 74,922.75 ตันมูลค่า 8,907 ล้านบาท ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่แปลงทุเรียน GAP ซึ่งภาคคะวันออก มีพื้นที่ให้ผลผลิต 424,772 ไร่

โดยขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานศุลการกรของจีน (GACC) แล้ว จำนวน 30,809 แปลง พื้นที่ 393,459 ไร่ หรือคิดเป็น 92% ของพื้นที่ให้ผลผลิต และมีโรงคัดบรรจุ 758 แห่ง โดยมอบหมายให้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับบริการขึ้นทะเบียน GAP

ปัจจุบันดำเนินการออกใบรับรอง GAP 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด รวมถึงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ขึ้นทะเบียน นักคัด นักตัดทุเรียน แยกกลุ่มโรงคัดบรรจุเป็นสีเขียว เหลือง แดง เพื่อยกระดับความสามารถของ โรงคัดบรรจุ ประมาณการณ์สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2567

โดยคาดจะส่งออกได้ทั้งประเทศ 61,500 ชิปเม้นท์ 1,020,626.89 ตัน 129,986.42 หรือประมาณ 130,000 ล้านบาท มากกว่า ปี 2566 ร้อยละ 7.9 ตามจำนวน GAP ทุเรียนที่เพิ่มขึ้น จากยอดเดิมการส่งออกทั้งประเทศ ปี 2566 จำนวน 57,000 ชิปเม้นท์ ปริมาณ 945,900.73 ตัน มูลค่า 120,469.34 ล้านบาท

 อ่านข่าวอื่นๆ:

ฟิลิปปินส์ สนใจนำเข้าข้าว 4.1 ล้านตัน โอกาสตลาดข้าวไทย

จากรากหญ้า สู่รากแก้ว “แพทองธาร” เดินหน้า 1 ครอบครัว 1 Soft Power

ทองคำแท่งในประเทศ พุ่งแรงแตะ 42,000 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง