วอนงด-คุมเข้ม "จุดบั้งไฟ" หวั่นกระทบความปลอดภัยการบิน

เศรษฐกิจ
17 พ.ค. 67
18:48
637
Logo Thai PBS
วอนงด-คุมเข้ม "จุดบั้งไฟ" หวั่นกระทบความปลอดภัยการบิน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมท่าอากาศยานขอให้ "งดจุดบั้งไฟ" ในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศและพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน รวมทั้งให้ส่งข้อมูลการจุดบั้งไฟให้ศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

วันนี้ (17 พ.ค.2567) กรมท่าอากาศยาน ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ

พร้อมระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี เป็นช่วงประเพณีงานบุญบั้งไฟของท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันความสูงของบั้งไฟ ทำให้ความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมมากและเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชียล เรื่องการจุดและปล่อยบั้งไฟในพื้นที่ภาคอีสานและส่งผลกระทบต่ออากาศยานที่ทำการบินในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน ได้รับรายงานจาก ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผอ.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ว่า ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี 2567 ตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตจุดบั้งไฟ

อาจส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยานในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ได้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้นำแต่ละท้องถิ่นล่วงหน้า ก่อนมีการจัดเทศกาลบุญบั้งไฟ เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค.2567 เป็นต้นมา

อ่านข่าว : นักบินโพสต์เตือนอันตราย หลังพบ "บั้งไฟ" ทะยานสูงกว่าเครื่องบิน

ขณะที่นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กำชับให้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน ห้ามจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในห้องที่ เนื่องจากไม่มีวิธีใดควบคุมทิศทางของโคมลอย หรือบั้งไฟได้ อาจส่งผลอันตรายต่ออากาศยานและการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเฉพาะบริเวณสนามบิน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน และเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้โดยสาร

กรมท่าอากาศยานได้แจ้งมาตรการในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ที่จะจุดบั้งไฟ ทำหนังสือขออนุญาตการขอจุดบั้งไฟกับนายอำเภอในท้องที่

2. ขอให้นายอำเภอแจ้งหนังสือขออนุญาตแจ้งการจุดให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันทำการ โดยระบุชื่อผู้ประสานงานการจุดปล่อย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ประสานงานการปล่อยจุดบั้งไฟ อย่างน้อย 2 คน พร้อมพิกัดการปล่อยบั้งไฟอย่างละเอียด โดยระบุละติจูด ลองจิจูด เพื่อนำไปประกอบการออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (NOTAM : Notice To Airmen)

3. ก่อนการปล่อยบั้งไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ตลอดจนเฝ้าติดตามการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีตลอดเวลาที่จุดและปล่อยบั้งไฟ รวมทั้งแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีทราบ

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านข่าว

"บิ๊กโจ๊ก" ถอนฟ้อง "ผบช.น.-พนักงานสอบสวน" อ้างร้อง ป.ป.ช.แล้ว

ชาวบ้านกังวล “เขื่อนพูงอย” ทำน้ำมูลเท้อ-แก่งตะนะจม-เมืองอุบลฯ ท่วม

ปรับค่าแรง 400 บาทพ่นพิษ พณ.จับตา "สินค้าเสื้อผ้า" ปรับราคา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง