กนอ. กำหนด 4 มาตรการป้องเกิดเหตุซ้ำ กรณีเหตุเพลิงไหม้ มาบตาพุด แทงค์ฯ

สังคม
19 พ.ค. 67
13:09
256
Logo Thai PBS
กนอ. กำหนด 4 มาตรการป้องเกิดเหตุซ้ำ กรณีเหตุเพลิงไหม้ มาบตาพุด แทงค์ฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กนอ. จัดประชุมทบทวน AAR ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ 4 ด้าน ป้องกันเกิดเหตุซ้ำบังคับใช้อย่างเข้มงวด หวังสร้างความเชื่อมั่น ให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 19 พ.ค.2567) นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึง เหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบสาร C9+ ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ว่า กนอ. ได้ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานภายใต้แผนเผชิญเหตุ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

แผนอพยพ แผนช่วยเหลือ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขยกระดับมาตรการต่างๆ ให้มีความเข้มงวด รัดกุม ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 4 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมเชิงป้องกัน ให้ตรงกับความคาดหวังของประชาชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะเรื่องของความชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบและสิ่งที่ต้องดำเนินการ รวมถึงความพร้อมของวัสดุดับเพลิง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน มาตรการสื่อสารภาวะวิกฤต ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ลดความวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมาตรการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบนิคมฯ

ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวอีกว่า กนอ.จะบังคับใช้มาตรการที่ยกระดับขึ้นนี้อย่างเข้มงวดจริงจัง ทั้งในด้านของการปรับปรุงระบบการแจ้งข่าวสารระหว่างเกิดเหตุ แผนการอพยพ การซ้อมแผนฉุกเฉินที่ต้องครอบคลุมทั่วถึง

โดยเฉพาะการจัดทำแผนในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับโรงงานโดยรอบที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กัน ซึ่งบางโรงงานอาจมีท่อก๊าซที่เชื่อมโยงกันด้วย อาจจะได้รับผลกระทบหรือเป็นอันตรายได้

 

อ่านข่าว: วอนงด-คุมเข้ม "จุดบั้งไฟ" หวั่นกระทบความปลอดภัยการบิน

"ซีรีส์วาย- โฆษณา มาแรง พณ.ชี้ยอดจดทะเบียนทะลุ 9.5 หมื่นล้าน

พณ.ส่ง DSI สอบขยายผลนิติบุคคลเครือข่ายนอมินีกว่า 2.6 หมื่นราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง