เงินเข้าหรือยัง ? เงินคงเหลือบัตรคนจนเข้าพร้อมเพย์ 23-24 พ.ค.นี้

เศรษฐกิจ
23 พ.ค. 67
11:03
85,498
Logo Thai PBS
เงินเข้าหรือยัง ? เงินคงเหลือบัตรคนจนเข้าพร้อมเพย์ 23-24 พ.ค.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมบัญชีกลางคืนเงิน e-Money เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2565 ในวัยที่ 23-24 พ.ค.2567 พร้อมขยายเวลาสำหรับผู้ที่พูดบัญชีไม่สำเร็จจนถึง 31 พ.ค. และเงินโอนให้เดือน มิ.ย.

กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต

โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23-24 พ.ค.2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

  • ผู้ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 0-4 เงินโอนเข้าวันที่ 23 พ.ค.2567
  • ผู้ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 5-9 เงินโอนเข้าวันที่ 24 พ.ค.2567

2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน

กรมบัญชีกลางขยายเวลาให้ยืนยันตัวตนวันที่ 19-31 พ.ค.2567 โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนในวันที่ 21 มิ.ย.2567 โดยให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย.2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

อ่านข่าวอื่น :

3 วันสมัคร สว.แตะ 20,683 คน ห่วงกระจุกตัววันสุดท้าย

ยันไม่ใช่น้ำฝนรั่วรถไฟฟ้า "MRT" ผู้โดยสารกางร่ม-อาจท่อแอร์ตัน

จับตาศาลรธน.รับ-ไม่รับคำร้องปม 40 สว.ยื่นถอด "เศรษฐา"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง