ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 40 สว.ยื่นถอด "เศรษฐา" ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

การเมือง
23 พ.ค. 67
12:26
8,978
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 40 สว.ยื่นถอด "เศรษฐา" ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 40 สว.ยื่นถอด "เศรษฐา" แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน ขณะที่ไม่รับคำร้องกรณี "พิชิต" เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแล้ว

วันนี้ (23 พ.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 40 คน ที่เข้าชื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และ พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) (5) หรือไม่

ทั้งนี้คำร้องดังกล่าวยังขอให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีด้วย เนื่องจากเป็นผู้เสนอชื่อ นายพิชิต รวมทั้งยังมีคำขอให้ศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวด้วย

อ่านข่าว : 40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอน "เศรษฐา" ปมแต่งตั้ง "พิชิต"

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (4) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายอุดม รัฐอมฤต และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ) มีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่ 1 ไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 54

พิชิต ชื่นบาน

พิชิต ชื่นบาน

พิชิต ชื่นบาน

สำหรับกรณีของผู้ถูกร้องที่ 2 ได้มีคำร้องของผู้ถูกร้องที่ 2 ลงวันที่ 23 พ.ค.2567 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2567 ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (2) กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 51 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม) มีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของผู้ถูกร้องที่ 2ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีขอให้ผู้ถูกร้องที่ 1 หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน และนายจิรนิติ หะวานนท์) ไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่ 1 หยุดปฏิบัติหน้าที่ แจ้งให้คู่กรณีทราบ

 อ่านข่าว : 

"ดิเรกฤทธิ์" ยันทำถูกต้องยื่นสอบคุณสมบัติ รมต.ไร้แรงกดดันไขก๊อก กมธ.

ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกรัฐมนตรี มั่นใจบริสุทธิ์ ห่วงนายกฯ โดนพาดพิง

"พิชิต" ยันลาออก รมต.ไร้ใครกดดัน ปัดตอบ​เซฟเก้าอี้นายกฯ

40 สว.ยื่นสอยบานปลาย ลุ้นนายกฯ หยุดทำหน้าที่?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง