ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกรัฐมนตรี มั่นใจบริสุทธิ์ ห่วงนายกฯ โดนพาดพิง

การเมือง
21 พ.ค. 67
15:27
7,783
Logo Thai PBS
ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกรัฐมนตรี มั่นใจบริสุทธิ์ ห่วงนายกฯ โดนพาดพิง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"พิชิต ชื่นบาน" แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังถูก 40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบคุณสมบัติ ระบุเพื่อให้ประเทศเดินหน้า และไม่กระทบการทำงานนายกรัฐมนตรี ลั่นไม่ยึดติดกับตำแหน่ง นับแต่นี้ขอใช้โอกาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันนี้ (21 พ.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชิต ชื่นบาน แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายหลังจาก 40 สว.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน และ ความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิต เพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องในวันที่ 23 พ.ค.นี้ 

สำหรับนายพิชิต ถือเป็นรัฐมนตรีที่ทำงานในตำแหน่งเพียง 23 วันหลังการปรับ ครม.เศรษฐา 1/1 เมื่อ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้คือการ รบหนังสือจากกลุ่มข้าราชการครูที่ประสบปัญหาหนี้สิน ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 

ทั้งนี้หนังสือลาออกของนายพิชิตที่ยื่นถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พ.ค.2567 ระบุว่า ข้าพเจ้า นายพิชิต ชื่นบาน ตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันชีวิตยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เมื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยความชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

อ่านข่าว : "พิชิต" ท้าดวล 40 สว.​ยันคุณสมบัติครบ ซัดเกมการเมืองล้มนายกฯ 

ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนศรี ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ และเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

อ่านข่าว : 40 สว.ยื่นสอยบานปลาย ลุ้นนายกฯ หยุดทำหน้าที่?

ดังนั้น โดยหนังสีอฉบับนี้ให้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกรัฐมนตรี "ข้าพเจ้า ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 21 พ.ค.2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการลา พระเถรานุเถระ กรรมการมหาเถระสมาคม พระอาจารย์ที่เคารพนับถือ ข้าราชการ และประชาชน ที่ให้กำลังใจต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด นับแต่นี้ขอใช้โอกาสส่วนตัวทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่

อ่านข่าว :

เลขาฯกฤษฎีกา งงเอกสารหลุด ปมแจงคุณสมบัติ "พิชิต"

40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอน "เศรษฐา" ปมแต่งตั้ง "พิชิต"

“สุทิน” ยันสรุป “เรือดำน้ำ” ให้เสร็จใน 2 เดือน

ดันทุรังไปต่อ “ข้าว 10 ปี” ไม่พ้นฟอกขาวรับ “ยิ่งลักษณ์” กลับ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง