อคส.เปิด TOR ขายข้าวค้างโกดัง 10 ปี ยื่นเสนอซื้อ 17 มิ.ย.67

เศรษฐกิจ
27 พ.ค. 67
15:35
311
Logo Thai PBS
อคส.เปิด TOR ขายข้าวค้างโกดัง 10 ปี ยื่นเสนอซื้อ 17 มิ.ย.67
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อคส. ประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อก เพื่อระบายข้าวของรัฐ คุณสมบัติผู้ซื้อต้องเป็น เอกชน-นิติบุคคล-รัฐวิสาหกิจ-สหกรณ์ ผู้สนใจขอดูตัวอย่างข้าวได้ 31 พ.ค.-7 มิ.ย.

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนั้น ต้องเป็นบุคคลธรรมดา - นิติบุคคล - รัฐวิสาหกิจ - สหกรณ์ ทั้งนี้กลุ่มผู้มีคุณสมบัติอาจถูกพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติได้ หากมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนุ่ง ดังต่อไปนี้

  1. ละทิ้งการเสนอซื้อและ/หรือละทิ้งสัญญาซื้อขายข้าว
  2. มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นหรือทำให้เชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542
  3. กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่ทางราชการหรือการค้าระหว่างประเทศ หรือเคยมีประวัติเป็นผู้ถูกชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  4. มีข้อมูลหรือหลักฐานมีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลหรือกรรมการของบริษัทฯ หรือหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน
  5. ค้างชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใด ๆ หรือมีข้อพิพาทฟ้องร้องดำเนินคดีกับ อคส.

ทั้งนี้ หากพบภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1-5 ให้ถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติ 

อ่านข่าวอื่น :

“ภูมิธรรม” แจง อย่าด้อยค้าข้าวไทยกันเอง ย้ำข้าว 10 ปี มีคุณภาพ

"สุทิน" ชี้ "ทักษิณ" ลงพื้นที่ ปชช.ตอบรับดี​ มั่นใจ​เลือก​ สว.ล็อกไม่ได้

"เศรษฐา" รับไปหา "วิษณุ" หารือข้อกฎหมายสู้คดี 40 สว. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง