กกต.แถลงภาพรวม เลือก สว.ระดับจังหวัด ฉลุย มีคำร้อง 80 เรื่อง

การเมือง
16 มิ.ย. 67
18:10
2,315
Logo Thai PBS
กกต.แถลงภาพรวม เลือก สว.ระดับจังหวัด ฉลุย มีคำร้อง 80 เรื่อง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวม "เลือก สว.ระดับจังหวัด" เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเรื่องร้องเรียน 80 เรื่อง ระบุหากผู้สมัครเห็นว่ากระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ร้องศาลฎีกาภายใน 3 วัน

วันนี้ (16 มิ.ย.2567) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวมเกี่ยวกับการเลือกเลือก สว. ระดับจังหวัด ในวันนี้ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ 77 แห่ง เหลือเพียงของกรุงเทพมหานคร ที่ช่วงเวลา 16.00 น. อยู่ระหว่างการศึกษาประวัติผู้สมัคร สว. ในสายเดียวกัน

ขณะที่การเลือกครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงาน 76 จังหวัดไม่มีการทักท้วงระหว่างการเลือกแต่อย่างใด อันสะท้อนว่า กกต. ได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครกว่า 23,000 คน และทำให้การเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนำข้อสังเกตต่างๆมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือก ส่วนผู้สมัคร สว. ที่ไปรายงานตัวไม่ทันนั้นวันนี้มีจำนวนน้อย

พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่พนักงาน คณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 8,327 คน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการเลือก สว.

ขณะเดียวกันกระบวนการเลือก สว. มีผู้สังเกตการณ์ทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละไม่ต่ำกว่า 10 คน มีการจัดสถานที่ให้สังเกตการลงคะแนนได้อย่างใกล้ชิด ร่วมกันทำให้กระบวนการเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส พร้อมกันนี้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนติดตามทำข่าวการเลือกตั้งสื่อสารไปยังประชาชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมาทำให้การเลือกระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนเรื่องร้องเรียนจนถึงตอนนี้มี 80 เรื่อง ในระดับจังหวัดมี 2 เรื่อง โดย กกต. วินิจฉัยไปแล้วเรื่องการนับคะแนนใหม่ที่เขตบางเขน กทม. และ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ยังคงเหลือเรื่องร้องเรียนที่จะต้องพิจารณาโดยเร็วอีก หลังจากนี้ต้องติดตามเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดจะมีเพิ่มหรือไม่

ส่วนกรณีที่จะทำให้การเลือกให้ไม่เป็นสุจริตและเที่ยงธรรมได้แจ้งให้ กกต. จังหวัดสืบหาข้อมูลว่าในวันเลือก สว. ผู้สมัครได้เข้าไปพักในโรงแรมที่ไหนบ้าง ดำเนินการอย่างไรบ้าง ยังติดตามข้อมูลอยู่ซึ่งหากมีเหตุอะไรต้องรอรายงานอีกครั้งหนึ่ง

เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การมาอยู่โรงแรมเดียวกันและแนะนำตัวที่ไม่ผิดกฎหมายทำได้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในโรงแรม การเดินทางต้องระมัดระวังให้ผู้มีสิทธิ์เลือกมาเลือกให้ทันตามกำหนดเวลาอาจอาจจะมาพักโรงแรมอาจจะเป็นที่เดียวกันหรือต่างที่สุดแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องสืบหาจะหาข้อเท็จจริงดำเนินการต่อไปมีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ 

หลังจากนี้เสร็จสิ้นการนับคะแนน ผู้อำนวยการเริ่มจากจังหวัดจะปิดประกาศการนับคะแนน สว. บริเวณหน้าสถานที่เลือก โดยผู้ที่ได้ได้รับคะแนนคะแนน 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของกลุ่มนั้น เพื่อเข้าไปเลือกในระดับประเทศต่อไป จากตัวเลขจะมีผู้เข้ารอบระดับประเทศ 20 กลุ่ม 77 จังหวัดจะเข้าระดับประเทศ 3,080 คน ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้

ภายในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.) ผู้อำนวยการเลือกออกจากอำเภอ จะส่งบัญชีผู้ที่ได้รับเลือกในวันนี้ให้กับผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดและปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอและเผยแพร่ในเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต

ก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือวันที่ 22 มิ.ย.ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด จะแจ้งให้ผู้สมัครไปรับข้อมูลของผู้สมัครในกลุ่มจังหวัดนั้นเพื่อนำไปศึกษาการเลือกระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้หากพบความไม่ชอบมาพากลหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายผู้มีสิทธิ์เลือก สว. สามารถดำเนินการตามมาตรา 40 หากเห็นว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปด้วยกฎหมายสามารถยื่นต่อศาลฎีกาภายใน 3 วัน และศาลจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก 1 วัน หากยังไม่มีคำพิพากษาก็ให้ดำเนินการเลือกต่อไป

หากผู้มีสิทธิ์เลือกในระดับจังหวัดเห็นว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์ยื่น กกต. ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือกและให้กกต. วินิจฉัยโดยเร็ว อย่างเช่นการสั่งนับคะแนนใหม่ที่สำนักงานเขตบางเขน ย้ำจะดำเนินการเพื่อได้ สว. 200 คน

ส่วนกรณีที่ศรีสะเกษตามที่ได้รับรายงาน มีตำรวจสันติบาลไปสังเกตการณ์ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในบริเวณสถานที่เลือกที่ให้พักสำหรับสังเกตการณ์ อาจมีการเข้าใจผิดว่าไปใช้สิทธิ์คุกคามด้วยการถ่ายรูปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ท้ายที่สุดทั้ง 2 ฝ่ายไปตกลงกันและลงบันทึกประจำวันไว้ไม่ได้เอาเรื่องกัน

และกรณีการเลือกกรุงเทพมหานครมีกลุ่มกฎหมายทักท้วงระหว่างการดำเนินการ แต่เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วมาทักท้วง แล้วอ้างว่าตนเองควรได้คะแนนมากกว่านี้นั้นเป็นการคาดคะแนน ผู้สมัครสามารถทำแบบทักท้วงคัดค้านได้ และแม้จะมีการไปแจ้งความก็ไม่ส่งผลอะไร

กรณีที่ น.ส.พรรณิกา วานิช แกนนำคณะก้าวหน้าเปิดเผยถึงข้อมูลแพร่สะพัดว่าก่อนการเลือก สว. ระดับจังหวัด มีการจ่ายเงิน 20,000 - 30,000 ให้กับผู้สมัคร สว.นายแสวงกล่าวว่าข่าวก็คือข่าวข้อเท็จจริงก็ต้องตามหา ส่วนการให้รางวัลนำจับเบาะแสเกี่ยวกับทุจริตเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้และให้ประชาชนมามีส่วนร่วม

อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

เลือก สว.ระดับจังหวัด เช็กคนดังร่วง - ได้ไปต่อ "ระดับประเทศ"

วุ่น! กทม. เลือก สว. 3 ผู้สมัครกลุ่มกฎหมายฯ ประท้วงคะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง