พิษบุหรี่ไฟฟ้า-น้ำกระท่อม พ่อแม่ป้องกันภัย (ร้าย) เดียงสา

ไลฟ์สไตล์
17 มิ.ย. 67
09:38
236
Logo Thai PBS
พิษบุหรี่ไฟฟ้า-น้ำกระท่อม พ่อแม่ป้องกันภัย (ร้าย) เดียงสา
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
การที่เด็ก 1 ขวบสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือดื่มน้ำกระท่อม เป็นสถานการณ์ที่ "อันตรายมาก" เนื่องจากระบบร่างกายของเด็กเล็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ พ่อแม่-ผู้ปกครองควรระมัดระวังและป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้าถึงเด็ก เพื่อให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะสมและสมวัย

บุหรี่ไฟฟ้า

"บุหรี่ไฟฟ้า" มีนิโคตินในปริมาณสูง ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับอันตรายจากการนิโคตินเมื่อได้รับในปริมาณมากจนเกิดเป็น "พิษจากนิโคติน" ที่อาจแสดงอาการได้ภายในไม่กี่นาที โดยอาการของพิษจากนิโคติน ได้แก่ อาเจียน หายใจเร็ว หายใจยาก เหงื่อออกมาก น้ำลายไหลมาก หัวใจเต้นเร็วหรือช้า ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ และในกรณีรุนแรงอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ เพราะสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น โพรพิลีนไกลคอล และสารแต่งกลิ่น สามารถสร้างระคายเคืองต่อระบบหายใจของเด็ก ทำให้เกิดอาการไอ หายใจลำบาก หรือหอบหืด จนทำให้เกิดการอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในปอดได้ เช่น อาการปอดบวม

และยังส่งผลกระทบต่อระบบประสาท รบกวนการพัฒนาสมองของเด็กเล็ก ทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ ความจำ และพฤติกรรมในระยะยาว การได้รับนิโคตินตั้งแต่อายุยังน้อย จะเพิ่มความเสี่ยงในการเสพติดนิโคตินในอนาคต ทำให้เด็กมีโอกาสติดบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อโตขึ้น

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

วิธีการรับมือและป้องกัน

หากพบว่าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้รีบนำเด็กไปพบแพทย์ทันที เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดพิษจากนิโคติน หากในบ้านมีบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึง สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คอยสอดส่องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า และ ในประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร จะมีความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

น้ำกระท่อม

สารเคมีในน้ำกระท่อมมีผลกระทบต่อระบบประสาทและการทำงานของสมอง "เด็ก" ไม่ควรได้รับน้ำกระท่อมเข้าร่างกายโดยเด็ดขาด แต่ถ้าได้รับน้ำกระท่อมเข้าไปในปริมาณไม่เหมาะสมย่อมทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าขนาดร่างกายของผู้ใหญ่แน่นอน โดยอาจมีอาการอาเจียน คลื่นไส้ เหงื่อออกมาก ปวดท้อง เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ หายใจลำบาก อัตราการเต้นของหัวใจไม่ปกติ ความดันโลหิตสูงหรือต่ำผิดปกติ อาการสั่น ชัก สามารถนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

วิธีการรับมือและป้องกัน

หากพบว่าเด็กดื่มน้ำกระท่อม รีบนำส่งพบแพทย์ทันที เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดพิษและผลกระทบที่รุนแรงได้ ในปัจจุบัน "ต้นกระท่อม" ถูกจัดให้สามารถปลูก ซื้อ ขายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชายาเสพติด ประเภทที่ 5 ชาวบ้านจึงสามารถปลูก ซื้อขายได้ ดังนั้นครอบครัวที่มีพืชชนิดนี้อยู่ในครอบครอง ควรระมัดระวังและเก็บ "กระท่อม" ให้พ้นมือเด็ก รวมถึงตระหนักรู้ถึงภัยของผลิตภัณฑ์กระท่อมต่อเด็ก

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

พัฒนาการที่สมวัยของเด็กอายุ 1-2 ขวบ

เด็กช่วงอายุ 1-2 ขวบ เป็นช่วงวัยที่เด็กมีการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วในหลายด้าน พ่อแม่-ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก เช่น

  1. พัฒนาการทางกาย เริ่มเดินอย่างมั่นคง อาจเริ่มวิ่ง ปีนขึ้นลง ใช้มือจับช้อนส้อมตักอาหารกินเอง
  2. พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ แสดงความรักความผูกพันต่อคนในครอบครัว รวมถึงอารมณ์อื่น ๆ โกรธ กลัว และมักชอบชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่และเด็กคนอื่น ๆ
  3. พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร เริ่มรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน สื่อสารประโยคสั้น ๆ เข้าใจและทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้
  4. พัฒนาการทางการเรียนรู้ สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและทดลองเล่นของเล่นใหม่ ๆ เล่นบทบาทสมมติ เช่น เล่นทำอาหารหรือดูแลตุ๊กตา
ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

พ่อแม่ ผู้ปกครองเองก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 1-2 ขวบ เช่น พาไปเล่นในสนามเด็กเล่น ให้เล่นของเล่นที่กระตุ้นการใช้มือและนิ้ว เปิดโอกาสให้เล่นกับเด็กคนอื่น ๆ เพื่อสร้างพัฒนาการทางสังคม อ่านนิทานให้ฟังเสริมพัมนาการทางภาษาและการสื่อสาร ให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุข

ความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่-ผู้ปกครอง
ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคตเช่นกัน

อ่านข่าว :

พม.เอาผิดแม่ เร่งช่วยเด็กขวบกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้า-ดื่มน้ำกระท่อม

ผลฟุตบอลยูโร 2024 อังกฤษ ชนะ เซอร์เบีย 1-0 , เดนมาร์ก เสมอ สโลวีเนีย 1-1

เช็กรายชื่อ 40 สว.ระดับจังหวัด กทม.ชิงระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง