ห้ามพลาดสักครั้งในชีวิต ชม "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม" ถึง 31 ก.ค.นี้

ไลฟ์สไตล์
25 มิ.ย. 67
13:34
331
Logo Thai PBS
ห้ามพลาดสักครั้งในชีวิต ชม "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม" ถึง 31 ก.ค.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมศิลปากร ขยายเวลาเปิดให้ชมนิทรรศการ "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม" ถึง 31 ก.ค.นี้

วันนี้ (25 มิ.ย.2567) นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้จัดนิทรรศการ พิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ณ พระที่นั่ง ศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมนิทรรศการจำนวนมาก จากเดิมที่กำหนดจัดแสดงถึง วันที่ 30 มิ.ย.2567 จึงขยายเวลาการจัดนิทรรศการฯ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้มีเวลาในการเข้าชมมากขึ้น

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึก สยาม" บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ 41 ชุด กว่า 200 รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

1. "จารจารึก บันทึกสยาม" เป็นชุดเอกสารโบราณที่บันทึกอยู่ในรูปของศิลาจารึก หนังสือ สมุดไทย และเอกสารใบลาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพเค้าโครงทางประวัติศาสตร์ช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง คัมภีร์อัลกุรอาน พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ นันโทปนันทสูตรคำหลวง หนังสือสมุดไทย เรื่อง สามก๊ก มหาชาติคำหลวง และอุรังคธาตุ

2. "แผนภูมิของแผ่นดิน" จัดแสดงแผนที่โบราณของประเทศไทย และตราประจำจังหวัด

3. "นิติสารเมื่อเพรงกาล เล่าขานประวัติศาสตร์ไทย" นำเสนอเอกสารด้านกฎหมายและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ กฎหมายตราสามดวง สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาส

กฎหมายตราสามดวง

กฎหมายตราสามดวง

กฎหมายตราสามดวง

4. "เมื่อแรกมีการพิมพ์" จัดแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก ๆ ในสังคมไทยที่เปลี่ยนจากการจดจารด้วยวัสดุและเทคนิคแบบโบราณ มาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก เช่น หนังสือจดหมายเหตุ บางกอกรีคอร์เดอร์ คัมภีร์ครรภ์ทรักษา ราชกิจจานุเบกษา รัชกาลที่ 4

5. "ต้นร่างสร้างเมือง เรืองรองศิลปกรรม" จัดแสดงเอกสารการออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามรูปแบบตะวันตก เช่น แบบแปลนวังพญาไท แบบหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

6. "ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง" ย้อนระลึกถึงวันวานกับของสะสมในความทรงจำ ที่สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกได้มีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย เช่น การเขียนจดหมาย การส่งไปรษณียบัตร

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม" ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อ่านข่าว : "บิ๊กโจ๊ก" ขู่ฟ้องม.157 นายกรัฐมนตรีปมคำสั่งออกราชการ

ทองคำ ร่วงต่อเนื่อง เช้านี้ลบ 50 บาท นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด

"วิษณุ" แนะ "บิ๊กโจ๊ก" ไม่พอใจคำสั่งให้ฟ้องศาลปกครอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง