คาดน้ำมันดีเซลปีนี้ทะลุ 30บาท/ลิตร

เศรษฐกิจ
2 ม.ค. 55
07:35
0
Logo Thai PBS
คาดน้ำมันดีเซลปีนี้ทะลุ 30บาท/ลิตร

ปีนี้ ( 2555) ผู้ที่ใช้รถในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีโอกาสเติมน้ำมันดีเซลเกินลิตรละ 30 บาท จากต้นทุนการผลิตที่สูง รวมถึงราคาน้ำมันตลาดโลกที่แพงขึ้น ขณะที่แก๊สโซฮอลล์จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกลางเดือนนี้ เนื่องจากจะทำให้ส่วนต่างระหว่างแก๊สโซฮอลล์ และ เบนซินมีมากขึ้น

ผู้บริหารบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันในปีนี้ โดยคาดว่า ราคาน้ำมันดิบจะสูงเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้ปริมาณการใช้อาจเพิ่มขึ้นเพียง 1,200,000 บาร์เรลต่อวัน จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ขณะที่น้ำมันดิบดูไบซึ่งใช้อ้างอิงจะเฉลี่ยทั้งปีที่บาร์เรลละ 107 -108 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศไตรมาสแรกนี้มีโอกาสเกินลิตรละ 30 บาท จากต้นทุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโรโฟว์,ความต้องการใช้มากในช่วงอากาศหนาว รวมถึงการกลับมาเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิต

สำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินคาดว่ามีราคาลิตรละ 34-35 บาท ขณะที่แก๊สโซฮอล์อี 20 จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลังการยกเลิกเบนซิน 91 ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยบริษัทเตรียมเพิ่มเพิ่มสถานีบริการอี 20 เป็น 800-900 แห่ง และอี 85 เพิ่มเป็น 50 แห่งเช่นเดียวกับบริษัท ไทยออยล์ ที่คาดว่า ผู้บริโภคจะหันไปใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น หากมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งในวันที่ 16 มกราคมนี้ ทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์และน้ำมันเบนซินธรรมดาเพิ่มมากขึ้น และส่งผลถึงปริมาณความต้องการเอทานอลในประเทศ เพิ่มเป็น 1,800,000 ลิตรต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 500,000 ลิตรเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ จะมีโรงงานเอทานอลที่ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังเปิดใหม่ 5 โรง และ ทำให้กำลังผลิตเอทานอลรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,300,000 ลิตรต่อวัน