เผยมติ 4:2 ประธานศาลรธน.อยู่เสียงข้างน้อย

การเมือง
29 พ.ย. 53
11:12
50
Logo Thai PBS
เผยมติ 4:2 ประธานศาลรธน.อยู่เสียงข้างน้อย

หลังอัยการสูงสุดฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายชวน หลีกภัย ตัวแทนทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ แถลงปิดคดียุบพรรคกรณีการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน 29 ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาในช่วงบ่ายไม่ถึง 1ชั่วโมงก่อนมีมติ 4 ต่อ 2 ให้ยกคำร้องเนื่องจากกระบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตุลาการเสียงข้างมากที่ให้ยกคำร้อง 4 คนได้แก่นายจรัญ ภักดีธนากุล นายนุรักษ์ มาประณีต นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อยสองเสียงคือ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรีและ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรรมนูญ โดยตุลาการเสียงข้างมากเห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องคดียุบพรรคของนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากการยื่นคำร้องล่าช้าเกินกว่ากำหนดไว้

สำหรับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองมาตรา 93 นั้นได้ให้นายทะเบียนฯยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่ความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ ขณะที่คำร้องก่อนหน้านี้ของ กกต.ยืนยันว่าการประชุมกกต.เมื่อ 17 ธันวาคม 2552 ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีเนื่องจากนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต.ยังไม่ได้ทำความเห็นในฐานะนายทะเบียน และนำเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับการพิจารณาคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาท และ เงินกองทุนพัฒนาการมเอง 29 ล้านบาท นั้น กกต.ได้ลงมติตั้งแต่วันที่17 ธันวาคม 2552 โดยให้นายอภิชาต ประธาน กกต. ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นว่า ไม่เข้าข่ายยุบพรรคทำความเห็นในฐานะนายทะเบียนแต่ยังไม่มีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ 12 เมษายน 2553 กกต.ประชุมลงมติอีกครั้งโดยเสียงส่วนใหญ่เสนอให้ยุบพรรคจากทั้งสองกรณี และวันที่ 26 เมษายนจึงส่งเรื่องการใช้เงินกองทุนพัฒนาการเมือง 29 ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ให้ศาลพิจารณา ก่อนที่วันที่28 เมษายน ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาและมีการให้แถลงปิดคดีก่อนวินิจฉัยให้ยกคำร้องในวันนี้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ