แกลเลอรี

หนังสือบุด-สมุดข่อยโบราณ

23 รูป
24 ก.ค. 63
627

วันนี้ (24 ก.ค.63) เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะสงฆ์ ร่วมกันเปิดกล่องพัสดุหนังสือบุด-สมุดข่อยโบราณ ที่ถูกโจรกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หลังมีผู้ครอบครองส่งคืนมายังศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุด-สมุดข่อยโบราณ นครศรีธรรมราช ชุดแรกจำนวน 54 เล่ม โดยเฉพาะหนังสือบุดพระมาลัย วัดท่าโพธิ์วรวิหารพระอารามหลวง ที่มีอายุกว่า 200 ปี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยึดหนังสือบุดของกลางจากผู้ต้องหาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อีกจำนวน 30 เล่ม พร้อมดาบโบราณอีก 7 เล่ม ในส่วนความคืบหน้าของคดี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างออกหมายจับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อีกไม่น้อยกว่า 3 คน

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1mj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO13p.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1uM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUrQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUki.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUS0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XVO3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1W8hI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1e9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1zv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1Jq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUvV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUXc.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUW9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1W8au.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1W8oS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1c4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1xd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIqM6Y2vzeO1Cw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUhn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XUc8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1XVLI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3N0RbIuJek1W8ga.jpg

ข่าวสำหรับคุณ