แกลเลอรี

ม็อบสาดสีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23 รูป
19 พ.ย. 63
579

สภาพความเสียหายหลังมวลชนกลุ่มราษฎร ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สาดสี และใช้ปืนฉีดน้ำ ฉีดน้ำข้ามรั้วใส่แนวตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่อยู่ด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อวานนี้ (18 พ.ย.)

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1c0z.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1cs2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1cd2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vU1A.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vUwG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vVBk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vVdy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vEcF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1c5J.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1cmL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1dgS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vU3q.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vVGI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vVFQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vEnB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vEiH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1cvA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1che.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9nSn7B9S1dZb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vUrw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vVK0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vVXT.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYeQ87uNH2vEqw.jpg

ข่าวสำหรับคุณ