แกลเลอรี

“รถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักฯ วันเดียวเที่ยวคุ้ม

21 รูป
7 พ.ย. 65
68

one day trip ชม “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เลือกช๊อปสินค้าพื้นเมือง ดูวิวสันเขื่อน แวะสักการะหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก เรียกได้ว่าวันเดียวคุ้มจริงๆ

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw82Y.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw9MG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw89T.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPRm3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPRpl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPR97.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPSGN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw8u7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw9He.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw9Z4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPRgy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPR3a.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPR7S.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuO5So.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw8sG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw9CL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL5shH2Zdbw9Vx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPRvK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPRxm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuPSJz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bQT2wgpLkuO5Vs.jpg

ข่าวสำหรับคุณ