"366 kayaking for chao Phraya" สารคดีกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะผ่านพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนักพายเรือมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ, อาจารย์, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และประชาชน ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส
วันหยุดนักขัตฤกษ์ l 09:05-11:00
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

366 พายเรือเพื่อเจ้าพระยา

สารคดี
3 ตอน (จบ)

"366 kayaking for chao Phraya" สารคดีกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะผ่านพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนักพายเรือมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ, อาจารย์, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และประชาชน ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส

พายเรือเก็บขยะ เพื่อขยะต้องเท่ากับศูนย์

รายละเอียด

"366 kayaking for chao Phraya" สารคดีกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะผ่านพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนักพายเรือมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ, อาจารย์, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และประชาชน สำหรับขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่จะมีการนำขึ้นบกเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป้าหมายใหญ่ของการรณรงค์พายเรือเก็บขยะ ไม่เพียงลดขยะในแม่น้ำลำคลอง แต่ต้องการให้ขยะเป็นศูนย์ ผ่านการลดการใช้ เลิกทิ้งขยะ สร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ติดตามชมสารคดีพิเศษ "366 พายเรือเพื่อเจ้าพระยา" ออกอากาศวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส และออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

รายละเอียด

รายละเอียด

"366 kayaking for chao Phraya" สารคดีกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะผ่านพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนักพายเรือมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ, อาจารย์, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และประชาชน สำหรับขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่จะมีการนำขึ้นบกเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป้าหมายใหญ่ของการรณรงค์พายเรือเก็บขยะ ไม่เพียงลดขยะในแม่น้ำลำคลอง แต่ต้องการให้ขยะเป็นศูนย์ ผ่านการลดการใช้ เลิกทิ้งขยะ สร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ติดตามชมสารคดีพิเศษ "366 พายเรือเพื่อเจ้าพระยา" ออกอากาศวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส และออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ตอน

พายเรือเก็บขยะ เพื่อขยะต้องเท่ากับศูนย์
เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ เปลี่ยนเพื่อโลกของเรา
เรียนรู้ ตระหนักถึงปัญหา และลงมือทำ
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย