ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

"Case Manager" โคชช่วยคนจน

หน้ารายการ
10 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 10 พ.ย. 65

  • Case Manager กลไกพี่เลี้ยง ดูแล บรรเทาปัญหา ช่วยยกระดับชีวิตกลุ่มเปราะบาง - คนจน
  • ตามดูข้อจำกัด ขอบเขตการดูแล - บุคลากรไม่พอ กระทบบทบาท Case Manager
  • วิเคราะห์บทบาท Case Manager กับเป้าหมายแก้ความจนข้ามรุ่น ตามแผนฯ 13 เป็นไปได้จริงแค่ไหน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

"Case Manager" โคชช่วยคนจน

10 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 10 พ.ย. 65

  • Case Manager กลไกพี่เลี้ยง ดูแล บรรเทาปัญหา ช่วยยกระดับชีวิตกลุ่มเปราะบาง - คนจน
  • ตามดูข้อจำกัด ขอบเขตการดูแล - บุคลากรไม่พอ กระทบบทบาท Case Manager
  • วิเคราะห์บทบาท Case Manager กับเป้าหมายแก้ความจนข้ามรุ่น ตามแผนฯ 13 เป็นไปได้จริงแค่ไหน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด