ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?

หน้ารายการ
21 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65

  • ข้อกังวลจัดเก็บภาษีที่ดินฯ สร้างภาระหนัก "สหกรณ์บ้านคลองโยง" จุดจบพื้นที่ "โฉนดชุมชน" แห่งแรกของไทย
  • ภาคประชาชน ย้ำ ภาษีที่ดิน กระทบโครงการจัดการที่ดินรัฐ สวนทางกระจายถือครองที่ดิน
  • พูดคุยกับ "ผศ.ดวงมณี เลาวกุล" คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ทางออก จัดเก็บภาษี ลดเหลื่อมล้ำ จัดการที่ดิน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?

21 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65

  • ข้อกังวลจัดเก็บภาษีที่ดินฯ สร้างภาระหนัก "สหกรณ์บ้านคลองโยง" จุดจบพื้นที่ "โฉนดชุมชน" แห่งแรกของไทย
  • ภาคประชาชน ย้ำ ภาษีที่ดิน กระทบโครงการจัดการที่ดินรัฐ สวนทางกระจายถือครองที่ดิน
  • พูดคุยกับ "ผศ.ดวงมณี เลาวกุล" คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ทางออก จัดเก็บภาษี ลดเหลื่อมล้ำ จัดการที่ดิน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - ล่าสุด
กำลังเล่น...
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
21 พ.ย. 65
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
22 พ.ย. 65
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
23 พ.ย. 65
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
24 พ.ย. 65
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
25 พ.ย. 65
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
28 พ.ย. 65
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
29 พ.ย. 65
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
1 ธ.ค. 65
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
2 ธ.ค. 65
"ดิน" แก้หนี้
"ดิน" แก้หนี้
5 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
7 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
8 ธ.ค. 65
แก้หนี้ แก้จน
แก้หนี้ แก้จน
9 ธ.ค. 65
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
13 ธ.ค. 65
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
14 ธ.ค. 65
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
15 ธ.ค. 65
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
16 ธ.ค. 65
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
19 ธ.ค. 65
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
20 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
21 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
22 ธ.ค. 65
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
23 ธ.ค. 65
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
26 ธ.ค. 65
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
27 ธ.ค. 65
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
28 ธ.ค. 65
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
29 ธ.ค. 65
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
3 ม.ค. 66
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
4 ม.ค. 66
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
5 ม.ค. 66
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
6 ม.ค. 66

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - ล่าสุด
กำลังเล่น...
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
21 พ.ย. 65
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
22 พ.ย. 65
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
23 พ.ย. 65
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
24 พ.ย. 65
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
25 พ.ย. 65
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
28 พ.ย. 65
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
29 พ.ย. 65
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
1 ธ.ค. 65
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
2 ธ.ค. 65
"ดิน" แก้หนี้
"ดิน" แก้หนี้
5 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
7 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
8 ธ.ค. 65
แก้หนี้ แก้จน
แก้หนี้ แก้จน
9 ธ.ค. 65
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
13 ธ.ค. 65
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
14 ธ.ค. 65
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
15 ธ.ค. 65
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
16 ธ.ค. 65
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
19 ธ.ค. 65
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
20 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
21 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
22 ธ.ค. 65
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
23 ธ.ค. 65
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
26 ธ.ค. 65
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
27 ธ.ค. 65
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
28 ธ.ค. 65
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
29 ธ.ค. 65
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
3 ม.ค. 66
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
4 ม.ค. 66
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
5 ม.ค. 66
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
6 ม.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย