ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?

หน้ารายการ
21 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65

  • ข้อกังวลจัดเก็บภาษีที่ดินฯ สร้างภาระหนัก "สหกรณ์บ้านคลองโยง" จุดจบพื้นที่ "โฉนดชุมชน" แห่งแรกของไทย
  • ภาคประชาชน ย้ำ ภาษีที่ดิน กระทบโครงการจัดการที่ดินรัฐ สวนทางกระจายถือครองที่ดิน
  • พูดคุยกับ "ผศ.ดวงมณี เลาวกุล" คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ทางออก จัดเก็บภาษี ลดเหลื่อมล้ำ จัดการที่ดิน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?

21 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65

  • ข้อกังวลจัดเก็บภาษีที่ดินฯ สร้างภาระหนัก "สหกรณ์บ้านคลองโยง" จุดจบพื้นที่ "โฉนดชุมชน" แห่งแรกของไทย
  • ภาคประชาชน ย้ำ ภาษีที่ดิน กระทบโครงการจัดการที่ดินรัฐ สวนทางกระจายถือครองที่ดิน
  • พูดคุยกับ "ผศ.ดวงมณี เลาวกุล" คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ทางออก จัดเก็บภาษี ลดเหลื่อมล้ำ จัดการที่ดิน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด