ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน

หน้ารายการ
24 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 24 พ.ย. 65

  • ส่องท่าทีพรรคการเมือง ดึงทุกกลยุทธ ชิงพื้นที่สื่อสารนโยบายถึงประชาชนก่อนเลือกตั้ง
  • เปิดข้อมูลหลายพรรค เน้นสะท้อนการทำงาน - ชูประเด็นขับเคลื่อนในอนาคต
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ เชื่อมโยงความต้องการประชาชน และนโยบายที่พรรคอยากทำ เปลี่ยนภาพการเมืองที่อยากเห็น

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน

24 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 24 พ.ย. 65

  • ส่องท่าทีพรรคการเมือง ดึงทุกกลยุทธ ชิงพื้นที่สื่อสารนโยบายถึงประชาชนก่อนเลือกตั้ง
  • เปิดข้อมูลหลายพรรค เน้นสะท้อนการทำงาน - ชูประเด็นขับเคลื่อนในอนาคต
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ เชื่อมโยงความต้องการประชาชน และนโยบายที่พรรคอยากทำ เปลี่ยนภาพการเมืองที่อยากเห็น

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

23:30

ข่าวดึก