Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

​เกษตรกรไทย...เมื่อชีวิตติดกับดักหนี้ ?

หน้ารายการ
22 ก.ย. 65

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบว่า 90% ของครัวเรือนเกษตรกรไทยเป็นหนี้ และมีหนี้สินคงค้างเฉลี่ยสูงถึง 433,000 บาท/ครัวเรือน ที่สำคัญหนี้สินเฉลี่ยของเกษตรกรยังเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนว่าเกษตรกรไทยไม่มีรายได้เพียงพอกับการจ่ายหนี้ จึงต้องยืดหนี้ออกไปเรื่อย ๆ ถือเป็นกับดักและเป็นสิ่งที่พันธนาการไม่ให้เกษตรกรรายเล็กปรับตัว หรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน เกษตรกรไทย...เมื่อชีวิตติดกับดักหนี้ ? วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​เกษตรกรไทย...เมื่อชีวิตติดกับดักหนี้ ?

22 ก.ย. 65

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบว่า 90% ของครัวเรือนเกษตรกรไทยเป็นหนี้ และมีหนี้สินคงค้างเฉลี่ยสูงถึง 433,000 บาท/ครัวเรือน ที่สำคัญหนี้สินเฉลี่ยของเกษตรกรยังเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนว่าเกษตรกรไทยไม่มีรายได้เพียงพอกับการจ่ายหนี้ จึงต้องยืดหนี้ออกไปเรื่อย ๆ ถือเป็นกับดักและเป็นสิ่งที่พันธนาการไม่ให้เกษตรกรรายเล็กปรับตัว หรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน เกษตรกรไทย...เมื่อชีวิตติดกับดักหนี้ ? วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด