หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

เดินหน้าร่างรธน. เดินหน้าตามโรดแมป คสช.

หน้ารายการ
5 เม.ย. 59

เดินหน้าร่างรธน. เดินหน้าตามโรดแมป คสช.
ถ้าจะบอกว่าตัวประกันการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อยู่ที่โรดแมป คสช. ราวกรกฎาคม 2560 ต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไป คืนอำนาจอธิปไตยให้ปวงชนชาวไทย แต่อาจยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เพราะร่างรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีกลไกภายใต้อำนาจ คสช. ช่วยขยับขับเคลื่อนประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความเห็นท้องถิ่น ต่อ ร่างรัฐธรรมนูญ
ระหว่างที่รอลุ้นผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หน้าที่พลเมือง-ได้ทำหน้าที่สอบถามความเห็น จากภาคประชาชนส่วนหนึ่ง ว่าคิดว่าเห็นอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง สิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน รวมไปถึงหลักการกระจายอำนาจ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน เกษตกรต้นแบบ ปรับตัวสู้ภัยแล้ง
วิธีการปรับตัวของเกษตรกรในอำเภอบ้านค่าย ต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อน เกษตรกรที่นั่น ปลูกพืชผักสวนครัว ชนิดที่มีระยะเวลาการปลูกสั้น และใช้น้ำน้อย นี่ละครับอาชีพเสริม หลังไม่สามารถทำนาปรังได้ และเกษตรกรที่นี่ ยังนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อีกด้วย

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เดินหน้าร่างรธน. เดินหน้าตามโรดแมป คสช.

5 เม.ย. 59

เดินหน้าร่างรธน. เดินหน้าตามโรดแมป คสช.
ถ้าจะบอกว่าตัวประกันการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อยู่ที่โรดแมป คสช. ราวกรกฎาคม 2560 ต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไป คืนอำนาจอธิปไตยให้ปวงชนชาวไทย แต่อาจยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เพราะร่างรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีกลไกภายใต้อำนาจ คสช. ช่วยขยับขับเคลื่อนประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความเห็นท้องถิ่น ต่อ ร่างรัฐธรรมนูญ
ระหว่างที่รอลุ้นผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หน้าที่พลเมือง-ได้ทำหน้าที่สอบถามความเห็น จากภาคประชาชนส่วนหนึ่ง ว่าคิดว่าเห็นอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง สิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน รวมไปถึงหลักการกระจายอำนาจ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน เกษตกรต้นแบบ ปรับตัวสู้ภัยแล้ง
วิธีการปรับตัวของเกษตรกรในอำเภอบ้านค่าย ต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อน เกษตรกรที่นั่น ปลูกพืชผักสวนครัว ชนิดที่มีระยะเวลาการปลูกสั้น และใช้น้ำน้อย นี่ละครับอาชีพเสริม หลังไม่สามารถทำนาปรังได้ และเกษตรกรที่นี่ ยังนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อีกด้วย

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด