หน้าที่พลเมือง - เกมรุก นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

เกมรุก นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ

หน้ารายการ
14 มิ.ย. 59

เกมรุก นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
สถานการณ์การเดินหน้าทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของคสช.กำลังโดนรุก ด้วยยุทธศาสตร์ของกลุ่ม นปช. ผ่านการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ แม้จะรู้ว่าเป้าหมาย และผลลัพธ์ ดูจะย้อนและแย้งกับข้อเท็จจริง แต่ คสช.ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กลุ่มพลังดี ปฏิเสธคอร์รัปชัน
รู้ยัง ? โครงการดี ๆ สำหรับการปลูกฝังให้เยาวชนปฏิเสธ การทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยเกิดจากกลุ่มคนจิตอาสา ที่วาดหวังให้ผู้คนทุกรุ่นทุกวัย รู้ถึงพิษภัยของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทย

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ผู้พิทักษ์ป่าชายเลน
เปิดโลกทะเลโคลน กิจกรรมประจำท้องถิ่นบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้เพียงแค่สร้างเอกลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรม ของพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเปิดพื้นที่ให้หลาย ๆ คนได้เรียนรู้ชื่นชม และร่วมกันรักษาป่าชายเลนในพื้นที่อีกด้วย

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เกมรุก นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ

14 มิ.ย. 59

เกมรุก นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
สถานการณ์การเดินหน้าทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของคสช.กำลังโดนรุก ด้วยยุทธศาสตร์ของกลุ่ม นปช. ผ่านการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ แม้จะรู้ว่าเป้าหมาย และผลลัพธ์ ดูจะย้อนและแย้งกับข้อเท็จจริง แต่ คสช.ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กลุ่มพลังดี ปฏิเสธคอร์รัปชัน
รู้ยัง ? โครงการดี ๆ สำหรับการปลูกฝังให้เยาวชนปฏิเสธ การทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยเกิดจากกลุ่มคนจิตอาสา ที่วาดหวังให้ผู้คนทุกรุ่นทุกวัย รู้ถึงพิษภัยของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทย

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ผู้พิทักษ์ป่าชายเลน
เปิดโลกทะเลโคลน กิจกรรมประจำท้องถิ่นบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้เพียงแค่สร้างเอกลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรม ของพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเปิดพื้นที่ให้หลาย ๆ คนได้เรียนรู้ชื่นชม และร่วมกันรักษาป่าชายเลนในพื้นที่อีกด้วย

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด