หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

​ศูนย์รักษาความสงบ ประชามติ

หน้ารายการ
12 ก.ค. 59

ศูนย์รักษาความสงบ ประชามติ
เหตุและผลของการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ขณะเดียวกันทุกองคาพยพของ คสช. เริ่มกระจายตัว ลงพื้นที่ เคาะประตูบ้านชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจะตัดสินใจ 7 สิงหาคมนี้

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ชุมชนเกษตร ผักปลอดสาร
การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าและอาหารปลอดภัย ของเกษตรกร ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กลุ่มช่างทองหลวง
รู้จักกับวิชาชีพ "ช่างทองหลวง" แม้จะเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ถือว่าขาดแคลนบุคลากร หากแต่วันนี้ยังมีผู้สานต่อ นั่นคือนักศึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และยังจัดแสดงผลงานผ่านแฟชั่นโชว์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่านี้ไว้

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​ศูนย์รักษาความสงบ ประชามติ

12 ก.ค. 59

ศูนย์รักษาความสงบ ประชามติ
เหตุและผลของการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ขณะเดียวกันทุกองคาพยพของ คสช. เริ่มกระจายตัว ลงพื้นที่ เคาะประตูบ้านชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจะตัดสินใจ 7 สิงหาคมนี้

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ชุมชนเกษตร ผักปลอดสาร
การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าและอาหารปลอดภัย ของเกษตรกร ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ช่วงพลเมืองไทย ตอน กลุ่มช่างทองหลวง
รู้จักกับวิชาชีพ "ช่างทองหลวง" แม้จะเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ถือว่าขาดแคลนบุคลากร หากแต่วันนี้ยังมีผู้สานต่อ นั่นคือนักศึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และยังจัดแสดงผลงานผ่านแฟชั่นโชว์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่านี้ไว้

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด