หน้าที่พลเมือง - ​เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

​เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ

หน้ารายการ
16 ส.ค. 59

เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็เดินหน้าภารกิจร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูก 10 ฉบับ และภายใน 240 วัน คือกรอบเวลาการทำงานของ กรธ. โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ คาดว่าภายในเดือนตุลาคม หรือไม่เกินพฤศจิกายนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความสมดุล น้ำ ป่า และคน
เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงต้องมี แม้แต่ใจกลางเมืองหลวง ยังต้องมีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ไว้เป็นปอดหายใจ ของคนเมืองกรุง และมีไว้เป็นแหล่งทรัพยาพากร ของคนทั้งประเทศ มีป่า มีคน พึ่งพาซึ่งกันและกัน

พลเมืองไทย ตอน พลังเยาวชน น่าน
หนึ่งในกระบวนการปลูกจิตสำนึก ผ่านกิจกรรมของคนเมืองน่าน กิจกรรม "ฮักบ้านเกิด" ที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพ ผ่านโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงไปถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ

16 ส.ค. 59

เดินหน้าจัดทำ กฏหมายลูก 10 ฉบับ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็เดินหน้าภารกิจร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูก 10 ฉบับ และภายใน 240 วัน คือกรอบเวลาการทำงานของ กรธ. โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ คาดว่าภายในเดือนตุลาคม หรือไม่เกินพฤศจิกายนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ความสมดุล น้ำ ป่า และคน
เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงต้องมี แม้แต่ใจกลางเมืองหลวง ยังต้องมีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ไว้เป็นปอดหายใจ ของคนเมืองกรุง และมีไว้เป็นแหล่งทรัพยาพากร ของคนทั้งประเทศ มีป่า มีคน พึ่งพาซึ่งกันและกัน

พลเมืองไทย ตอน พลังเยาวชน น่าน
หนึ่งในกระบวนการปลูกจิตสำนึก ผ่านกิจกรรมของคนเมืองน่าน กิจกรรม "ฮักบ้านเกิด" ที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพ ผ่านโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงไปถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด