Backpack Journalist
Backpack Journalist

แรงงานไร้บ้าน

หน้ารายการ
25 ส.ค. 60

บ้านใหม่ของคน(เคย)ไร้บ้าน

จากพื้นที่ 70 กว่าไร่ของสนามหลวง สู่ห้องเช่าเล็กๆ ในกรุงเทพ

ห้องเช่ารายวัน – รายเดือนในกรุงเทพ ตัวแปรของการหลุดจากภาวะไร้บ้านของคนที่เผชิญ"ความไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้" ในขณะที่โจทย์ในวันนี้คงอยู่ที่ "ทุกคน" มีสิทธิเข้าถึงที่อยู่อาศัย

"ไร้บ้าน" จึงอาจเป็นภาวะที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

ติดตามชม Backpack Journalist ตอน แรงงานไร้บ้าน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 -14.00 น. หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

แรงงานไร้บ้าน

25 ส.ค. 60

บ้านใหม่ของคน(เคย)ไร้บ้าน

จากพื้นที่ 70 กว่าไร่ของสนามหลวง สู่ห้องเช่าเล็กๆ ในกรุงเทพ

ห้องเช่ารายวัน – รายเดือนในกรุงเทพ ตัวแปรของการหลุดจากภาวะไร้บ้านของคนที่เผชิญ"ความไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้" ในขณะที่โจทย์ในวันนี้คงอยู่ที่ "ทุกคน" มีสิทธิเข้าถึงที่อยู่อาศัย

"ไร้บ้าน" จึงอาจเป็นภาวะที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

ติดตามชม Backpack Journalist ตอน แรงงานไร้บ้าน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 -14.00 น. หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

Backpack Journalist

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

Backpack Journalist

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด