COME HOME บ้านที่กลับมา
COME HOME บ้านที่กลับมา

ศักดิ์สรัญ ดวงอินทร์ : กลับมาเล่าภูมิปัญญาเสื้อผ้าดอยเต่า

หน้ารายการ
27 ก.ค. 65

“แบงค์ - ศักดิ์สรัญ ดวงอินทร์” หนุ่มดอยเต่าที่เติบโตในศูนย์อพยพบ้านแปลง 2 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ฝันเดียวของเขา คือการกลับบ้านมาส่งเสริมให้คนในพื้นที่ดอยเต่าสร้างรายได้ ด้วยการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ เขาจึงเลือกออกไปเรียนการส่งเสริมการเกษตร แต่พบกว่าสิ่งที่เรียนนั้น กลับตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหญ่ ทำให้เขาตัดสินใจกลับบ้าน มาเริ่มทดลองทำในสิ่งที่เขาเชื่อ

“แบงค์” เลือกกลับบ้านมาค้นพบมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าใยกัญชงและการเขียนเทียนของชาติพันธุ์ม้ง การย้อมฮ่อมของพี่น้องกะเหรี่ยง และการทอผ้าของชาวไตยวน เขาจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเกิด กระจายรายได้สู่ชุมชน สืบทอดองค์ความรู้ให้คงอยู่ ด้วยแนวทางการออกแบบเพื่อสื่อสารเรื่องราวของบ้าน ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คนทั้งโลกได้รับรู้

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน ศักดิ์สรัญ ดวงอินทร์ : กลับมาเล่าภูมิปัญญาเสื้อผ้าดอยเต่า วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ศักดิ์สรัญ ดวงอินทร์ : กลับมาเล่าภูมิปัญญาเสื้อผ้าดอยเต่า

27 ก.ค. 65

“แบงค์ - ศักดิ์สรัญ ดวงอินทร์” หนุ่มดอยเต่าที่เติบโตในศูนย์อพยพบ้านแปลง 2 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ฝันเดียวของเขา คือการกลับบ้านมาส่งเสริมให้คนในพื้นที่ดอยเต่าสร้างรายได้ ด้วยการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ เขาจึงเลือกออกไปเรียนการส่งเสริมการเกษตร แต่พบกว่าสิ่งที่เรียนนั้น กลับตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหญ่ ทำให้เขาตัดสินใจกลับบ้าน มาเริ่มทดลองทำในสิ่งที่เขาเชื่อ

“แบงค์” เลือกกลับบ้านมาค้นพบมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าใยกัญชงและการเขียนเทียนของชาติพันธุ์ม้ง การย้อมฮ่อมของพี่น้องกะเหรี่ยง และการทอผ้าของชาวไตยวน เขาจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเกิด กระจายรายได้สู่ชุมชน สืบทอดองค์ความรู้ให้คงอยู่ ด้วยแนวทางการออกแบบเพื่อสื่อสารเรื่องราวของบ้าน ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คนทั้งโลกได้รับรู้

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน ศักดิ์สรัญ ดวงอินทร์ : กลับมาเล่าภูมิปัญญาเสื้อผ้าดอยเต่า วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย