กินอยู่คือ
กินอยู่คือ

​สูตรลับออนไลน์ : ข้าวตอกแตก, ขนมก้นกระทะ

หน้ารายการ
1 ต.ค. 65

ชวนมาลองทำขนมพื้นถิ่นของชาวลาวเวียง อย่าง "ข้าวตอกแตก" หรือ "กระยาสารท" ขนมในประเพณีสำคัญอย่างสารทลาว ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 และ "ขนมก้นกระทะ" ที่ใช้เพียงวัตถุดิบที่อยู่ติดครัว

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

​สูตรลับออนไลน์ : ข้าวตอกแตก, ขนมก้นกระทะ

1 ต.ค. 65

ชวนมาลองทำขนมพื้นถิ่นของชาวลาวเวียง อย่าง "ข้าวตอกแตก" หรือ "กระยาสารท" ขนมในประเพณีสำคัญอย่างสารทลาว ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 และ "ขนมก้นกระทะ" ที่ใช้เพียงวัตถุดิบที่อยู่ติดครัว

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด