อาหารจานสุข
อาหารจานสุข

บ้านคูเมือง อาหารปลอดภัย อาหารจานสุข

หน้ารายการ
28 ม.ค. 66

ในโภชนาการที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่มีสารอาหารครบถ้วน แต่ต้องปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย อดีตผู้อำนวยการ "โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)" และผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่หลาย ๆ ฝ่าย ได้มีแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้มื้ออาหารกลางวันของนักเรียนทุกคนเป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด และปลอดภัยจากสารพิษให้มากที่สุด จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน และโรงเรียน ในการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จากปัญหา กลายเป็นความร่วมมือเพื่อหาทางออก และความร่วมมือกันนี้จะแปลงร่างมาเป็นอาหารปลอดภัยสำหรับอาหารมื้อกลางวันของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้อย่างไร ?

ติดตามชมรายการ อาหารจานสุข วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บ้านคูเมือง อาหารปลอดภัย อาหารจานสุข

28 ม.ค. 66

ในโภชนาการที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่มีสารอาหารครบถ้วน แต่ต้องปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย อดีตผู้อำนวยการ "โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)" และผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่หลาย ๆ ฝ่าย ได้มีแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้มื้ออาหารกลางวันของนักเรียนทุกคนเป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด และปลอดภัยจากสารพิษให้มากที่สุด จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน และโรงเรียน ในการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จากปัญหา กลายเป็นความร่วมมือเพื่อหาทางออก และความร่วมมือกันนี้จะแปลงร่างมาเป็นอาหารปลอดภัยสำหรับอาหารมื้อกลางวันของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้อย่างไร ?

ติดตามชมรายการ อาหารจานสุข วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live