คุณเล่า เราขยาย - เรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน

หน้ารายการ
19 ส.ค. 65

ชวนติดตามพื้นที่สื่อสารของภาคพลเมืองที่คุณร่วมกำหนดเนื้อหาได้ จุดแรกชวนคุยเรื่องสังคมไทยในยุคขาขึ้น ค่าครองชีพทยอยขึ้นราคา รวมถึงค่าโดยสารที่กระทบคนเดินทาง หลังจากที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ขนส่งขนสุขสาธารณะ ไปยื่นผลโพล "รถไฟฟ้าราคาแพง" ให้กับผู้ว่าฯ "ชัชชาติ" ล่าสุดปิดท้ายกันด้วย “เทศกาลขนส่ง ขนสุขสาธารณะ” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเมือง รวมถึงเล่าเรื่องของคนธรรมดา ที่ไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าได้

จากนั้นไปติดตามงานศิลปะการแสดงสด performance art ต่าง ๆ โดยกลุ่ม blurborders ศิลปินจากนานาชาติ หยิบยกประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา ในการแสดงศิลปะในธีม "ปฏิวัติการณ์แห่งจินตนาการ" LOVEvolution LIFEvolution รักและสันติภาพ คือทางออกของโลกสากล จัดแสดงสดจากพื้นที่ จ. พัทลุง

ต่อด้วยการลงพื้นที่ร่วมงานห่มผ้าเจดีย์ อายุกว่า 1,400 ปี และบวชต้นไม้บริเวณรอบ ๆ เจดีย์เขาน้อยและบวชป่า เพื่อปกป้องโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซิงฆอรา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ปิดท้ายด้วยการชวนฟังแนวทางข้อเสนอ ศ. ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการมุสลิมและผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้ง สันติภาพและความรุนแรง แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงกรณีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างประติมากรรม "องค์เจ้าแม่กวนอิม" ความสูง 136 เมตร ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอที่จะร่วมกันหาทางออกที่สร้างสรรค์ โดยเคารพความเชื่อของทุกฝ่าย และคำถามสำคัญครั้งนี้สังคมไทยเรียนรู้อะไรจากกรณีที่เกิดขึ้น ?

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
สิทธิแม่น้ำ ณ ลำน้ำโขง
สิทธิแม่น้ำ ณ ลำน้ำโขง
24 มิ.ย. 65
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
30 มิ.ย. 65
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
30 มิ.ย. 65
พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ กับความหวังคนเท่ากัน
พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ กับความหวังคนเท่ากัน
1 ก.ค. 65
กฎหมายเปิดข้อมูลมลพิษ PRTR เครื่องมือปกป้องชุมชน
กฎหมายเปิดข้อมูลมลพิษ PRTR เครื่องมือปกป้องชุมชน
7 ก.ค. 65
โจทย์เก่าเล่าใหม่ เหมืองแร่โปแตชอุดรธานี
โจทย์เก่าเล่าใหม่ เหมืองแร่โปแตชอุดรธานี
8 ก.ค. 65
ก้าวต่อไป ในวันที่ไร้(เหมือง)หิน
ก้าวต่อไป ในวันที่ไร้(เหมือง)หิน
21 ก.ค. 65
ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า
ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า
22 ก.ค. 65
​9 ปีน้ำมันรั่ว บทเรียนฟื้นฟูกู้พลังคนรักบ้านเกิด
​9 ปีน้ำมันรั่ว บทเรียนฟื้นฟูกู้พลังคนรักบ้านเกิด
4 ส.ค. 65
3 ทศวรรษ เสียงจากคนลุ่มน้ำอีสาน
3 ทศวรรษ เสียงจากคนลุ่มน้ำอีสาน
5 ส.ค. 65
จากสงขลา สู่ #SaveSigora กับการดูแลพื้นที่ประวัติศาสตร์
จากสงขลา สู่ #SaveSigora กับการดูแลพื้นที่ประวัติศาสตร์
11 ส.ค. 65
รู้ อยู่ร่วม รับมือภัยพิบัติ
รู้ อยู่ร่วม รับมือภัยพิบัติ
18 ส.ค. 65
กำลังเล่น...
เรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน
เรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน
19 ส.ค. 65
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
25 ส.ค. 65
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
25 ส.ค. 65
"ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ความท้าทาย เมื่อชุมชนขอมีส่วนร่วม
"ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ความท้าทาย เมื่อชุมชนขอมีส่วนร่วม
26 ส.ค. 65
ก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน
ก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน
1 ก.ย. 65
อีกครั้ง (บ้าน) ที่ต้องโยกย้าย
อีกครั้ง (บ้าน) ที่ต้องโยกย้าย
2 ก.ย. 65
เปิดประตูเรียนรู้ชุมชน
เปิดประตูเรียนรู้ชุมชน
8 ก.ย. 65
พัทลุงโมเดล แก้ปัญหาปากท้อง
พัทลุงโมเดล แก้ปัญหาปากท้อง
9 ก.ย. 65
ที่ดิน หนี้สิน และทางรอดของชาวนา
ที่ดิน หนี้สิน และทางรอดของชาวนา
15 ก.ย. 65
เปิดพื้นที่ให้เติบโต เติมโอกาสคนรุ่นใหม่
เปิดพื้นที่ให้เติบโต เติมโอกาสคนรุ่นใหม่
16 ก.ย. 65
การงานผู้สูงวัย(ต้อง)ไปต่อ
การงานผู้สูงวัย(ต้อง)ไปต่อ
22 ก.ย. 65
ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเด็กอยู่รอดในระบบการศึกษา
ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเด็กอยู่รอดในระบบการศึกษา
23 ก.ย. 65
ชุมชนและการจัดการแม่น้ำ
ชุมชนและการจัดการแม่น้ำ
29 ก.ย. 65
ข้อมูล X ประชาชน จับตาสถานการณ์น้ำ
ข้อมูล X ประชาชน จับตาสถานการณ์น้ำ
30 ก.ย. 65
เสริมพลังชุมชน คนสู้น้ำ
เสริมพลังชุมชน คนสู้น้ำ
6 ต.ค. 65
โอกาสของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยต่อมรดกทางการเกษตรโลก
โอกาสของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยต่อมรดกทางการเกษตรโลก
7 ต.ค. 65
นักสืบชาวบ้าน นักสืบธรรมชาติ
นักสืบชาวบ้าน นักสืบธรรมชาติ
20 ต.ค. 65
"ไร้บ้าน" ไม่ "ไร้หวัง"
"ไร้บ้าน" ไม่ "ไร้หวัง"
21 ต.ค. 65

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
สิทธิแม่น้ำ ณ ลำน้ำโขง
สิทธิแม่น้ำ ณ ลำน้ำโขง
24 มิ.ย. 65
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
30 มิ.ย. 65
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
หาดใหญ่(ยัง)มีชีวิต
30 มิ.ย. 65
พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ กับความหวังคนเท่ากัน
พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ กับความหวังคนเท่ากัน
1 ก.ค. 65
กฎหมายเปิดข้อมูลมลพิษ PRTR เครื่องมือปกป้องชุมชน
กฎหมายเปิดข้อมูลมลพิษ PRTR เครื่องมือปกป้องชุมชน
7 ก.ค. 65
โจทย์เก่าเล่าใหม่ เหมืองแร่โปแตชอุดรธานี
โจทย์เก่าเล่าใหม่ เหมืองแร่โปแตชอุดรธานี
8 ก.ค. 65
ก้าวต่อไป ในวันที่ไร้(เหมือง)หิน
ก้าวต่อไป ในวันที่ไร้(เหมือง)หิน
21 ก.ค. 65
ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า
ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า
22 ก.ค. 65
​9 ปีน้ำมันรั่ว บทเรียนฟื้นฟูกู้พลังคนรักบ้านเกิด
​9 ปีน้ำมันรั่ว บทเรียนฟื้นฟูกู้พลังคนรักบ้านเกิด
4 ส.ค. 65
3 ทศวรรษ เสียงจากคนลุ่มน้ำอีสาน
3 ทศวรรษ เสียงจากคนลุ่มน้ำอีสาน
5 ส.ค. 65
จากสงขลา สู่ #SaveSigora กับการดูแลพื้นที่ประวัติศาสตร์
จากสงขลา สู่ #SaveSigora กับการดูแลพื้นที่ประวัติศาสตร์
11 ส.ค. 65
รู้ อยู่ร่วม รับมือภัยพิบัติ
รู้ อยู่ร่วม รับมือภัยพิบัติ
18 ส.ค. 65
กำลังเล่น...
เรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน
เรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน
19 ส.ค. 65
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
25 ส.ค. 65
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
เตรียมพร้อม ? รับมือน้ำท่วมอีสาน
25 ส.ค. 65
"ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ความท้าทาย เมื่อชุมชนขอมีส่วนร่วม
"ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ความท้าทาย เมื่อชุมชนขอมีส่วนร่วม
26 ส.ค. 65
ก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน
ก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน
1 ก.ย. 65
อีกครั้ง (บ้าน) ที่ต้องโยกย้าย
อีกครั้ง (บ้าน) ที่ต้องโยกย้าย
2 ก.ย. 65
เปิดประตูเรียนรู้ชุมชน
เปิดประตูเรียนรู้ชุมชน
8 ก.ย. 65
พัทลุงโมเดล แก้ปัญหาปากท้อง
พัทลุงโมเดล แก้ปัญหาปากท้อง
9 ก.ย. 65
ที่ดิน หนี้สิน และทางรอดของชาวนา
ที่ดิน หนี้สิน และทางรอดของชาวนา
15 ก.ย. 65
เปิดพื้นที่ให้เติบโต เติมโอกาสคนรุ่นใหม่
เปิดพื้นที่ให้เติบโต เติมโอกาสคนรุ่นใหม่
16 ก.ย. 65
การงานผู้สูงวัย(ต้อง)ไปต่อ
การงานผู้สูงวัย(ต้อง)ไปต่อ
22 ก.ย. 65
ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเด็กอยู่รอดในระบบการศึกษา
ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเด็กอยู่รอดในระบบการศึกษา
23 ก.ย. 65
ชุมชนและการจัดการแม่น้ำ
ชุมชนและการจัดการแม่น้ำ
29 ก.ย. 65
ข้อมูล X ประชาชน จับตาสถานการณ์น้ำ
ข้อมูล X ประชาชน จับตาสถานการณ์น้ำ
30 ก.ย. 65
เสริมพลังชุมชน คนสู้น้ำ
เสริมพลังชุมชน คนสู้น้ำ
6 ต.ค. 65
โอกาสของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยต่อมรดกทางการเกษตรโลก
โอกาสของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยต่อมรดกทางการเกษตรโลก
7 ต.ค. 65
นักสืบชาวบ้าน นักสืบธรรมชาติ
นักสืบชาวบ้าน นักสืบธรรมชาติ
20 ต.ค. 65
"ไร้บ้าน" ไม่ "ไร้หวัง"
"ไร้บ้าน" ไม่ "ไร้หวัง"
21 ต.ค. 65

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย